Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

İnsan Kaynakları Yönetimi

Ders Kodu8604A.221
Yıl2
Dönem3
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Öğr.Gör. Alparslan OĞUZ
Kaynaklar
  • 1. İnsan Kaynakları Yönetimi, Prof.Dr. Canan ÇETİN, Beta Yayınları
Ders Tanımıİnsan kaynakları yönetiminin ortaya çıkışı, iş analizi, İK planlama, İK temin ve seçimi, eğitim ve geliştirme, performans değerlendirme, iş değerleme ve ücret gibi İK fonksiyonları
HedeflerİKY fonksiyonları ile ilgili teorik bağlamda yeterli düzeyde öğretilmesi ve öğrencilerin İKY fonksiyonlarını uygulayabilmeleri için gerekli bilgi ve yeteneğin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1iKY fonksiyonlarının işleyişi ile ilgili yeterli bilgi edinebilme
2İKY fonksiyonları arasındaki etkileşimin kavranması
3İKY fonksiyonları ile ilgili uygulama örnekleri ile edinilen bilgilerin pratiğe aktarılmasının kolaylaştırılması
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Giriş ve İnsan kaynakları yönetiminin ortaya çıkışı
2İKY departmanının kuruluşu ve İK fonksiyonlarının tanıtılması
3İş analizi ve iş tasarımı
4İK planlaması
5İK temin ve seçimi
6Eğitim ve geliştirme
7Performans değerlendirme
8Kariyer Planlama
9Ücret Yönetimi
10İş Değerleme
11İş Değerleme
12Uluslararası İKY
13Çalışanların İş Yaşamına Uyumlaştırılması
14İnsan Kaynakları Bilgi Sistemleri
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Bütünleme Sınavı122
Derse Katılım14228
Tartışma224
Soru-Yanıt414
Örnek Vaka İncelemesi2510
Beyin Fırtınası111
Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12525
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33
ÖÇ12222132
ÖÇ21222142
ÖÇ31222142

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek