Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Araştırma Yöntem ve Teknikleri

Ders Kodu8604A.213
Yıl2
Dönem3
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Öğr.Gör. Yusuf Tuğrul ŞİRANLI
Kaynaklar
  • 1. BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE SUNUM TEKNİKLERİ Doç. Dr. Asım Saldamlı / MYO İçin Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri Zeki Kaya, Mehmet Şahin Siyasal Kitabevi
Ders TanımıAraştırma Tanımı ve Özellikleri, Araştırmanın Nitelikleri, Araştırma Çeşitleri, Varsayım Tanımı, Varsayımın Özellikleri, Araştırma Türünün Saptanmasında Rol Oynayan Değişkenler, Araştırma Türleri, Yazılı Kaynak Taraması, Gözlem, Görüşme, Anket, İçerik Çözümleme ,Evren Tanımı ve Özellikleri, Örneklem Tanımı ve Özellikleri, Araştırma Planı Yazısı, Anket Başyazısı, Tanımı ve Özellikleri
HedeflerBu derste öğrenciye; araştırma yapma yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Araştırma yapmak
2Araştırma raporu hazırlamak
3Araştırmayı sunmak
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Araştırma Tanımı ve Özellikleri
2Araştırmanın Nitelikleri
3Araştırma Çeşitleri
4Varsayım Tanımı
5Varsayımın Özellikleri
6Araştırma Türünün Saptanmasında Rol Oynayan Değişkenler
7Araştırma Türleri
8Yazılı Kaynak Taraması
9Gözlem, Görüşme
10Anket, İçerik Çözümleme
11Evren Tanımı ve Özellikleri
12Örneklem Tanımı ve Özellikleri
13Araştırma Planı Yazısı
14Anket Başyazısı, Tanımı ve Özellikleri
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33
ÖÇ1322233332233222223333332223223322
ÖÇ2232223233333332322232322323322323
ÖÇ3332333333333333333333333333333233

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek