Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Vergi Hukuku

Ders Kodu8604A.205
Yıl2
Dönem3
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Öğr.Gör.Ahmet GÜNEŞ
Kaynaklar
  • 1. Prof.Dr.Nurettin BİLİCİ, Vergi Hukuku, Seçkin Yayıncılık, 29.Bs. Ankara.
Ders TanımıVergi Hukukuna Giriş, Verginin Tarafları, Vergilendirme Süreçleri, Mükellefin Ödevleri, Vergi Kabahat,Suç ve Cezaları.
HedeflerVergi Hukukunun Ana Hatları Üzerine Durularak, Gerek Vatandaş Olarak Gerekse İşletme Olarak Vergi Hukukunun Zorunlu Kıldığı Uygulamalar İle Bunları Teorik İncelemeleri Amaçlanmaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Vergi Hukukunun Hukuk Bütünü İçindeki Yeri Kavranarak, Yasal Dayanaklar Öğrenilir.
2Vergi Kanunları ile İşletmede Zorunlu Kılınan Uygulamalar öğrenilir.
3Mükellef Ödevleri ile Cezai Müeeyyideler Öğrenilir.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Vergi Hukukunun Tanımı, Konusu, Dalları
2Vergi Hukukunun Kaynakları
3Verginin Tarafları
4Vergilendirme Süreci Genel Bilgileri
5Tarh,Tebliğ,Tahakkuk,Tahsil Aşamaları
6Mükellefin Ödevleri
7Vergi Hukukunda Denetim
8Vergi Hukukunda Süreler ve Hesaplama Örnekleri
9Vergi Kabahatleri ve Cezaları
10Vergi Suçları ve Cezaları
11Vergi Alacağının Korunması
12Vergi Borcunu Sona Erdiren veya Hafifleten Nedenler
13Vergi Uyuşmazlıkları
14Vergi Uyuşmazlıklarında Çözüm Yolları
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33
ÖÇ1335
ÖÇ2335
ÖÇ3335

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek