Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Ders Kodu8604A.203
Yıl2
Dönem3
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Öğr. Gör. Ahmet GÜNEŞ
Kaynaklar
  • 1. ders notları
Ders TanımıHizmet sözleşmesinin tesisi, sözleşmenin sona erme sonuçları, çalışma, dinlenme süreleri, tatiller, tazminatlar ve genel olarak çalışanların hukuki hakları, sosyal riskler ve bu riskler karşısında sigortalıya sağlanan yardım ve hizmetleri içermektedir.
HedeflerBu dersle öğrencinin iş yaşamı ve sosyal güvenliği ile ilişkili hukuki hak ve sorumluluklarını kavraması amaçlanmaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1İşçi ve işveren ilişkilerini belirlemek
2Sosyal güvenlik belgeleri düzenlemek
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1İş Hukukunun Tarihsel Gelişimi
2İş Hukukunun Konusu, Özellikleri
3İş Hukukunun Temel Kavramları
4İş Hukukunun Kaynakları
5İş Sözleşmesi ve Çeşitleri
6İş Sözleşmesi ve Çeşitleri
7İş Sözleşmesinde Fesih
8İş Sözleşmesinde Fesih Sonuçları
9Çalışma Süreleri
10Dinlenme Süreleri Yıllık İzinler
11İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
12Sendikacılığının Tarihi
13Sendikaların Yapısı
14Sendikaların Yapısı
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Bütünleme Sınavı122
Derse Katılım14228
Soru-Yanıt236
Örnek Vaka İncelemesi212
Beyin Fırtınası122
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33
ÖÇ123
ÖÇ223

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek