Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Maliyet Muhasebesi

Ders Kodu8604A.201
Yıl2
Dönem3
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Öğr.Gör.Ahmet GÜNEŞ
Kaynaklar
  • 1. Dr.Necmettin ERDOĞAN,Doç.Dr.Metin SABAN, Maliyet ve Yönetim Muhasebesi, Beta Yayınları, 5.Bs., İstanbul. Sait Y.KAYGUSUZ, Şükrü DOKUR, Maliyet Muhasebesi, Dora Yayınları, 2.Bs.,Bursa.
Ders TanımıMaliyet Kavramı, Maliyetlerin Sınıflandırılması ve Çeşitleri, Sabit ve Değişken Maliyet Unsurları, Maliyet Analizi.
HedeflerMaliyet muhasebesi ile ilgili temel ilke ve kavramları hakkında bilgi vermek
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Maliyet muhasebesinin anlamını, muhasebe bilgi sistemi içindeki yeri ve önemi kavranır
2Hasılat, gelir, kar gibi kavramlar ile birlikte harcama, gider, zarar, maliyet kavramlarını tanımlar ve aralarındaki farkı bilinir ve örnekler ile açıkça ortaya koyulabilir.
3Maliyetleri çok çeşitli açılardan sınıflandırır, hangi maliyetlerin hangi sınıfların içinde nerede yer alacağını belirler, bu sınıflandırmaların amacını ve önemini açıklar
4Maliyet muhasebesinin ürettiği bilgilere göre satışların maliyeti ve gelir tablosunu düzenleyebilir
5Maliyet analizi yapabilir
6Birim ve Değişken maliyet ayrıştırmaları yapılır
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Temel bilgiler ve kavramlar
2Gider( Maliyet) türleri ve sınıflandırılması
3İlk madde ve malzeme maliyetleri
4Malzeme hareketleri-stok değerleme yöntemleri
5İşçilik maliyetleri-direkt-endirekt işçilik giderlerinin belirlenmesi ücret sistemleri-işçilik giderlerinin saptanması
6Ücret sistemleri-işçilik giderlerinin saptanması
7Genel üretim maliyetleri ve türleri
8Genel üretim maliyetlerinin dağıtımı
9Genel üretim maliyetlerinin mamullere dağıtımı ve mamul maliyetinin saptanması
10Sipariş maliyet sistemi
11Safha maliyet sistemi
12Safha maliyet sistemi
13satışların maliyeti , gelir tablosu
14Genel uygulama
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14456
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12525
Ev Ödevi5210
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33
ÖÇ15
ÖÇ25
ÖÇ35
ÖÇ45
ÖÇ55
ÖÇ65

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek