Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Çalışma Psikolojisi

Ders Kodu8604A.120
Yıl1
Dönem2
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Öğretim Görevlisi Sonay SATIR
Kaynaklar
  • 1. Çalışma Psikolojisi, Aşkın KESER
Ders TanımıÇalışma psikolojisinin kavramsal çerçevesi, Çalışma kavramı, motivasyon ve motivasyon teorileri, iş tatmini ve iş tatminsizliği., örgüt kültürü, çalışma yaşamında liderlik, işe bağlılık, iş yerinde iletişim., çalışan ve iş uyumu, iş yerinde stres, iş yerinde çatışma, tükenmişlik sendromu, iş yerinde şiddet ve mobbing, işsizlik psikolojisi.
HedeflerBu ders ile öğrenciye, çalışma ortamlı ve psikolojisi ile ilgili bilgilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Çalışma yaşamının davranışsal boyutunun dayanakları ve ilkelerini algılayabilmek
2Çalışma yaşamı içinde birey ve davranışını açıklayarak, kişiler arası ve gruplar arası ilişkileri irdelemek
3Psikolojinin ve çalışma psikolojisinin diğer sosyal bilimler olan ilişkisini öğrenme
4Çalışan ve iş uyumunun önemini kavramak
5İletişimin önemini ve iletişim sorunlarının yarattığı sonuçları öğrenme
6Çalışma yaşamında çatışma ve çatışmanın sonuçlarını anlayabilme
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Çalışma psikolojisinin kavramsal çerçevesi
2Çalışma kavramı
3Motivasyon ve motivasyon teorileri
4İş tatmini ve iş tatminsizliği
5Örgüt kültürü
6Çalışma yaşamında liderlik
7İşe bağlılık
8İş yerinde iletişim
9Çalışan ve iş uyumu
10İş yerinde stres
11İş yerinde çatışma
12Tükenmişlik sendromu
13İş yerinde şiddet ve mobbing
14İşsizlik psikolojisi
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Bütünleme Sınavı111
Derse Katılım14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12525
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13030
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33
ÖÇ1113311321211321331213443443331133
ÖÇ2113311321211321331213443443331133
ÖÇ3113311321211321321213443443331133
ÖÇ4113311321211321331213443443331133
ÖÇ5113311321211321331213443443331133
ÖÇ6113311321211321331213443443331133

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek