Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Yönetim ve Organizasyon

Ders Kodu8604A.118
Yıl1
Dönem2
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Öğr.Gör. Alparslan OĞUZ
Kaynaklar
  • 1. MYO lar İçin Yönetim ve Organizasyon, Prof.Dr. Nurullah GENÇ, Seçkin Yayınevi İşletmelerde Yönetim ve Organizasyon, Prof.Dr. İsmail EFİL, Dora Yayınları
Ders TanımıYönetimle İlgili Temel Kavramlar Yönetim Teorisinin Gelişimi Yönetim Fonksiyonları Organizasyonların Kuruluş Şekli ve Yönetim Uygulamalarıyla İlgili Çeşitli Yaklaşım Biçimlerinin İncelenmesi
HedeflerYönetimle ilgili temel kavramları tanıyabilme. Yönetim biliminin doğuşunu ve tarihi gelişimini kavrayabilme. Temel yönetim fonksiyonlarını kavrayabilme. Değişik organizasyonların yapılarını, işleyişlerini ve ortaya çıkan sorunları kavrayabilme.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Yönetim ve organizasyon teorilerini değerlendirebilir ve sorgulayabilir.
2Yönetim işlevlerini kavrayabilir ve irdeleyebilir.
3İşletmelerde yaşanan olaylara karşı yönetsel bakış açısı geliştirebilir.
4Güncel işletme yöneticiliği uygulamalarını değerlendirebilir, çözüm önerileri geliştirebilir.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Yönetim ve Organizasyonda Temel Kavramlar (Yönetim, Yönetici, Yöneticilik)
2Klasik (Geleneksel) Yönetim Teorisi
3Neo-Klasik (Davranışsal) Yönetim Teorisi
4Modern (Çağdaş) Yönetim Teorisi: Sistem Yaklaşımı
5Modern (Çağdaş) Yönetim Teorisi: Durumsallık (Koşul Bağımlılık) Yaklaşımı
6Post-Modern Yönetim Teorisi: Toplam Kalite Yönetimi (TQM)
7Post-Modern Yönetim Teorisi: Dış Kaynaklardan Yararlanma (Outsourcing, İşletmelerde Karşılaştırma-Kıyaslama (Bencmarking)
8Yönetim İşlevleri (Planlama, Örgütleme, Yürütme, Koordinasyon, Kontrol)
9Yönetim İşlevleri (Planlama, Örgütleme, Yürütme, Koordinasyon, Kontrol)
10Değişim Yönetimi
11Organizasyonlarda Bilgi Teknolojileri
12Kültürlerarası Yönetim, Yöneticilik ve Motivasyon
13Yöneticilik ve Liderlik
14Yöneticilik ve Liderlik
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Bütünleme Sınavı122
Derse Katılım31442
Tartışma155
Soru-Yanıt166
Beyin Fırtınası177
Rapor Hazırlama155
Rapor Sunma111
Bireysel Çalışma2510
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12525
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33
ÖÇ1431521
ÖÇ2441521
ÖÇ3441521
ÖÇ4441521

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek