Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Davranış Bilimleri

Ders Kodu8604A.119
Yıl1
Dönem1
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Öğr.Gör. Yusuf Tuğrul ŞİRANLI
Kaynaklar
  • 1. Davranış Bilimleri (Meslek Yüsekokulları Serisi)Adnan Çelik, M. Şerif Şimşek, Tahir Akgemci Gazi Kitabevi / Eğitim Dizisi Davranış Bilimleri NOBEL YAYIN DAĞITIM Prof. Dr. Salih Güney
Ders TanımıDavranış bilimleri disiplinler grubu ve sosyal psikoloji, davranış bilimlerinin psikolojik boyutu ve kapsamı, sosyal psikoloji alanı, toplumsal açıdan grup, takım kavramları ve oluşumları grup dinamiği ve birey ? grup etkileşimi, kişilik ve kişilik kuramları, toplumsal kültürün kişiliğin oluşumuna etkisi, değerler ? tutumlar, sosyalleşme ve sosyometrik uygulamalar, işletme yöneticilerinin kişilik yapılarıyla örgütsel değerleri arasındaki ilişkileri
HedeflerDavranış bilimleri içinde yaşadığımız toplumu ve toplum içinde bir birey olan kendimizi daha iyi tanımak amacıyla hazırlanmıştır
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Davranış düzlemini, kültür kavramını öğrenebilme.
2Kişilik ve davranış tutumlarını öğrenebilme
3Etkin iletişim ve etkin iletişimi engelleyen faktörleri öğrenebilme
4Grup davranışları, motivasyon ve liderlik gibi kavramları öğrenebilme
5Stres kavramı ve stres yönetimini öğrenebilme
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Temel kavramlar, paradigma, varsayım,hipotez,veri kavramı
2Davranış bilimlerine giriş
3Davranış düzlemi ve sosyal kurumlar
4Kültür ve toplum kültürü
5İnanç ve tutumlar
6Kişilik ve Davranış
7Kişilik tipleri
8Algılama ve öğrenme
9İletişim, etkin iletişimi engelleyen faktörler
10Gruplar ve grup davranışları
11Motivasyon kavramı ve kapsamı
12Liderlik kavramı ve kapsamı
13Yabancılaşma ve yönetimi
14Stres kavramı, kapsamı ve stres yönetimi
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33
ÖÇ1222222222222222223333121322222333
ÖÇ2333333233322222232223322223322233
ÖÇ3332223223323222333222243333422234
ÖÇ4222333233323333332232233332222332
ÖÇ5332333222222222222322223332333222

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek