Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Temel Hukuk

Ders Kodu8604A.117
Yıl1
Dönem1
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Öğr.Gör.Ahmet GÜNEŞ
Kaynaklar
  • 1. Kemal GÖZLER, Genel Hukuk Bilgisi, Ekin Yayınevi, 14.Bs. Ağustos 2014.
Ders TanımıHukukun temel kavramları, Hukuk sistemi, Hakkın tanımı ve türleri, Hakkın yönetimi, Kişilik kavramı, Tüzel kişilik, Aile hukuku, Eşya hukuku, Borçlar hukuku, Sözleşmeler, Çeşitli hükümler, Hak arama süreci.
HedeflerBu dersle öğrencinin kişisel ve sosyal yaşamı ile ilgili hukuki hak ve sorumlulukları kavraması amaçlanmaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Türk Hukuk Sistemini Diğer Hukuk Sistemleriyle Mukayese Ederek Kavrayabilme ve Başlıca Hukuk Kaynaklarını ve Hukukun Sınıflandırılmasını Kavrayabilme.
2Türk Yargı Sisteminin Genel Özelliklerini ve Yargı Kuruluşlarıyla Dava Türlerini Kavrayabilme.
3Hukuki Olay ve Hukuki İşlemlerin Özelliklerini, Unsurlarını, Türlerini ve Hukuki İşlemlerdeki Sakatlıkları ve Sonuçları Açıklar, Kişilerin Türlerin ve Hukuki Ehliyetlerini ve Şartlarını Kavrayabilme.
4Miras Kavramı, Kazanılması, Kaybedilmesi ve Yasal Mirasçıları Tanıyabilme,Mülkiyet Hakkı ve Mülkiyetten Doğan Haklar ve Ödevleri Kavrayabilme.
5Borçların Doğumu, Borç İlişkisi ve Sözleşmenin Kurulmasını Kavrayabilme.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Hukuk Kavramı, Hukuk Sistemleri ve Özellikleri.
2Hukukun Dalları, Kamu Hukuku-Özel Hukuk Dalları, Hukukun Kaynakları.
3Yargı Sistemleri, Türk Yargı Sistemi ve Yargı Kolları, Anayasa Yargısı Görev ve Yetkileri.
4Adli Yargı Görev ve Yetkileri. İdari Yargı Görev ve Yetkileri,Askeri Ceza Yargısı Görev ve Yetkileri, Askeri İdari Yargı Görev ve Yetkileri, Uyuşmazlık Yargısı Görev ve Yetkileri.
5Dava Türleri(Hukuk Davaları, Ceza Davaları, İdari Davalar)
6Hukuki Olaylar, Hukuki Fiiller ve Çeşitleri.
7Özel Hukukta Hukuki İşlemler, Çeşitleri, Sakatlık Durumları ve Müeyyideleri.
8Kamu Hukukunda Hukuki İşlemler, Çeşitleri, Sakatlık Durumları ve Müeyyideleri.
9Kişilik Kavramı, Çeşitleri, Gerçek Kişiler, Ehliyetleri ve Şartları.
10Tüzel Kişi Kavramı, Özel-Kamu Hukuku Tüzel Kişileri, Çeşitleri ve Genel Özellikleri.
11Miras Hukuku, Yasal ve Atanmış Mirasçılar, Mirasın Kazanılması, Mirasın Geçişi ve Miras Hakkının Kaybedilmesi.
12Mülkiyet Hakkı, Konusu, Kapsamı ve Türleri.
13Borç ve Borç İlişkisi Kavramları, Borcun Kaynakları, Sözleşme Kavramı, Sözleşmenin Kurulması.
14Haksız Fiilden Doğan Borçlar, Sebepsiz Zenginleşme, Borçların Hükümleri, Borcun Sona Ermesi ve Sözleşme Türleri.
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma11414
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33
ÖÇ135
ÖÇ235
ÖÇ335
ÖÇ435
ÖÇ535

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek