Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Türk Dili I

Ders Kodu8604A.101
Yıl1
Dönem1
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Okt. Raşit ERSOY
Kaynaklar
  • 1. Ders Kitapları:1. Ergin, Muharrem. Türk Dil Bilgisi. İstanbul: Bayrak Yay., 2006.2. Korkmaz, Zeynep
  • vd. Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri. Ankara: EkinYay., 2005
  • Karataş, Turan. Türk Dili. Ank.: Öncü Yay. 2008.Yardımcı Kitaplar:1. Aksan, Doğan. Her Yönüyle Dil, Ana Çizgileriyle Dilbilim: I, II, III. Ankara:TDK Yay. 2009.2. Aksan, Doğan. Türkiye Türkçesinin Dünü, Bugüne, Yarını. Ankara: BilgiYay., 2005.3. Aksoy, Ömer Asım. Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü : I-II. Ankara: TDKYay. 2010.4. Yazım Kılavuzu. Ankara: TDK Yay., 2009.5. Türkçe Sözlük. Ankara: TDK Yay., 2009.
Ders TanımıDilin tanımı. Dil ve iletişim, dil-düşünce-millet-edebiyat-kültür ilişkisi. Dilintürleri. Yeryüzündeki diller. Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri. Türk yazıdilinin tarihî gelişimi. Türkçenin bugünkü durumu ve yayılma alanları.Türkçenin ses, hece, kelime, cümle ve anlam bilgisi.
HedeflerBu dersin genel amacı; bireylere dinlediklerini ve okuduklarını incelik vederinlikleriyle kavratmak; Türk dilinin zengin, köklü ve üretken bir dilolduğunu göstermek; dil sevgisi ve bilinci uyandırmak; okuma zevki vealışkanlığı kazandırmak; Türk toplumunun temel değerlerini benimsetmek;kısaca bireylerin düşünme ve iletişim becerilerini geliştirmektir.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
11-Türk dilinin özelliklerini, işleyiş kurallarını sezip örneklerle açıklayabilmek
22-Dilin işlevini, boyutlarını, dil-düşünce-kültür-toplum ilişkisini ifade edebilmek
33-Konuşma dili ve yazı dili kavramları arasındaki farkı ayırt etmek;
44-Duygularını, düşüncelerini, tasarladıklarını, izlenimlerini, gözlemlerini söz ve yazıyla doğru ve etkili bir şekilde anlatabilmek;
55-Türkçe sesbilgisi kurallarını anlatabilmek;
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Dersin amaç ve hedefleri, içeriği yararlanılacakkaynaklar ve yarıyıl ders planının tanıtımı.
2Dil nedir? Dilin özellikleri nelerdir?
3Dil doğuş teorileri ve dil türleri.
4Dil kültür ilişkisi.
5Yeryüzündeki diller ve Türkçenin dünya dilleriarasındaki yeri.
6Türk Dilinin tarihi devreleri.
7Türkçede seslerin sınıflandırılması, Türkçeninses özellikleri./ Ara Sınav
8Türkçede ses olayları, Türkçede hece yapısı,Türkçede vurgu.
9Türkçede yapım ve çekim ekleri.
10Türkçede sözcük türleri (İsim, sıfat, zarf, zamir).
11Türkçede sözcük türleri (Fiil, bağlaç, edat,ünlem).
12Cümle ögeleri ve çeşitleri.
13Cümle ögeleri ve çeşitleri.
14Final Sınavı
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Ara Sınav0
Derse Katılım0
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma0
Final/Bütünleme Sınavı0
Final Sınavı için Bireysel Çalışma0
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım12828
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33
ÖÇ1112121122112121212121221122112211
ÖÇ2212211122122122122121221122122112
ÖÇ3112112211221122211122211221111221
ÖÇ4212212212211221122121221121122222
ÖÇ5112222111222121221222122222122212

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek