Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Eski Anadolu Türkçesi Metinleri

Ders KoduTDE583
Yıl1
Dönem1
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Doç. Dr. Faysal Okan ATASOY, Yrd. Doç. Dr. Bekir SARIKAYA
Kaynaklar
  • 1. Eski Anadolu Türkçesi Dersleri, Vahit TÜRK, Şaban DOĞAN, Yasin ŞERİFOĞLU Hatice ŞAHİN, Eski Anadolu Türkçesi Mustafa ÖZKAN, Türk Dilinin Gelişme Alanları ve Eski Anadolu Türkçesi Cem DİLÇİN, Yeni Tarama Sözlüğü Mustafa S. KAÇALİN Kazan Bey Oğuz-namesi F. K. TİMURTAŞ, Osmanlı Türkçesi Grameri III Vahit TÜRK vd., Eski Anadolu Türkçesi Dersleri Ahmet TOPALOĞLU, Misalli Büyük Türkçe Sözlük Ahmet Caferoğlu, Eski Uygur Türkçesi Sözlüğü
Ders TanımıStandart Türkiye Türkçesinin tarihsel dönemi (XIII. yüzyıl) ile ilgili fonetik, morfolojik, semantik kelime grupları ve sentaktik bilgileri derinlemesine verir.
HedeflerXIII. yüzyıla ait metinleri elyazması metinlere dayanarak çözümleyebilmek. Bu döneme ait fonetik, morfolojik, semantik ve sentaktik bilgileri ilerletmek. Bu dönemin şairleri ve eserleri hakkında bilgiler vermek. Metin okuma ve çözümleme becerisini geliştirmek
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Eski Anadolu Türkçesinin kaçıncı yüzyıllar arası dönemi kapsadığını bilir. Türkçe içindeki yerini anlatır, kaynaklarını sıralar.
2Eski Anadolu Türkçesinin gramer özelliklerini belirler
3Eski Anadolu Türkçesinin özelliklerini yansıtan metinleri asıl harfleri ile okur, Latin harflerine çevirir. Bu döneme ait kelimeleri ses, şekil ve anlam bakımından tahlil edebilir, geçirdiği ses ve anlam değişikliklerini gösterir ve yorumlar.
4Eski Anadolu Türkçesinin Türk dilinin diğer tarihi kollarıyla münasebetini kurar, aralarındaki farklılıkları ayırt eder. Dönemin Türkçesinin oluşmasında etken olan verileri tahlil eder.
5Eski Anadolu Türkçesinden günümüze geçişte önemi olan gramer unsurları ve kaideleri bir araya getirip genellemelere ulaşır.
6Eski Anadolu Türkçesi metinlerinin sahip olduğu söz varlığı ve gramer özelliklerini değerlendirir.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Oğuzların tarihi. Türk dili tarihi içerisinde Eski Anadolu Türkçesinin yeri; dönemin eserleri ve bu eserler üzerine yapılmış çalışmalar.
2Eski Anadolu Türkçesinin ses bilgisi
3Eski Anadolu Türkçesinin şekil bilgisi
4Eski Anadolu Türkçesinin cümle bilgisi
5Eski Anadolu Türkçesi döneminde karışık dilli eserler meselesi
6Eski Anadolu Türkçesi metin incelemeleri - Ses, şekil ve cümle bilgisi incelemeleri
7Eski Anadolu Türkçesi metin incelemeleri - Dil içi çeviri çalışmaları
8ARA İMTİHAN
9Eski Anadolu Türkçesi metin incelemeleri - Ses, şekil ve cümle bilgisi incelemeleri
10Eski Anadolu Türkçesi metin incelemeleri - Dil içi çeviri çalışmaları
11Eski Anadolu Türkçesi metin incelemeleri- Ses, şekil ve cümle bilgisi incelemeleri
12Eski Anadolu Türkçesi metin incelemeleri - Dil içi çeviri çalışmaları
13Satır Arası Kuran Tercümesi ve kelime tahlilleri - Ses, şekil ve cümle bilgisi incelemeleri
14Eski Anadolu Türkçesi Metin İncelemeleri - Dil içi çeviri çalışmaları
15YIL SONU İMTİHANı
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Ara Sınav40
Bütünleme Sınavı60
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma0
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma0
Sözlü Sınav0
Final Sınavı0
Final Sınavı için Bireysel Çalışma0
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Bütünleme Sınavı122
Bireysel Çalışma9654
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma10660
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma10660
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
ÖÇ13342112121
ÖÇ24342112121
ÖÇ35442112121
ÖÇ45441112121
ÖÇ55442112121
ÖÇ64442112121

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek