Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Türk Edebiyatında Psikoanalitik Yaklaşım

Ders KoduTDE579
Yıl1
Dönem1
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Yrd. Doç. Dr. Gaye Belkız YETER
Kaynaklar
  • 1.
Ders TanımıEdebî metni yaratan yazarın psikolojisi, onu sıradan insanlardan ayıran temel nitelikler, edebî eser üretilme aşamaları; edebî eserin okuyucusunun psikolojisinden Freud, Jung, Adler, Lacan, Kohut gibi edebiyat psikologlarından yararlanılarak tahlil etmektir.
HedeflerHer edebî metnin bir psikolojinin ürünü olduğu varsayılarak edebiyat-psikoloji ilişkisini temel alan bir derstir. Bu bağlamda yazarın psikolojisinin esere; eserdeki kişilerin birbirlerine karşı olan davranışlarının onların psikolojisine olan etkilerini inceleyen bir derstir. Bu ders psikanaliz ve edebiyat ilişkisi arasındaki bağı anlamaya yöneliktir.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Edebî eserin oluşturulma sürecini ve onun nasıl okunup değerlendirileceğini öğretir.
2Psikanalizin getirdiği birincil ve ikincil düşünce süreçleri ve bunların edebî eserin oluşumundaki rolünü inceler; bu kapsamda rüya kuramları ve yaratım süreçleri ele alınır.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Derse genel giriş
2Edebiyatın işlevi ve edebiyat sosyolojisi hakkında genel bilgiler
3Edebiyat, hayat ve psikoloji arasındaki ilişki
4Kavramsal olarak psikolojinin tanımı, çerçevesi (S. Freud, A. Adler, C. Jung, J. Lacan), psikolojinin alanları
5Bilimsel Bir Yöntem Olarak Psikanaliz
6Edebî türler ve psikoloji arasındaki ilişki
7Sanatçının psikolojisi, kişiliği ve ürettiği edebî eser arasındaki ilişki. Psikoloji ve kahraman arasındaki ilişki
8Ara Sınav
9Edebî metinlerde dramatik aksiyonu sağlayan unsurlar ve metinde zaman, mekân ilişkisi hakkında genel bilgi. Metin tahlili
10Arketipsel sembolizm hakkında genel bilgi ve bu yönteme göre metin tahlili
11Metin Tahlilleri-Şiir
12Metin Tahlilleri-Roman
13Metin Tahlilleri-Hikâye
14Sonuç ve genel değerlendirme
15
16
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Tartışma5210
Beyin Fırtınası6318
Makale Kritik Etme4312
Bireysel Çalışma10330
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma11515
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13030
Ev Ödevi10330
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
ÖÇ1
ÖÇ2233245253444335445

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek