Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Türkiye Türkçesinin Söz Dizimi ve Metin Çalışmaları

Ders KoduTDE567
Yıl1
Dönem1
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Doç.Dr. Ali ÇİÇEK
Kaynaklar
  • 1. Karahan, Leyla. ?Türkçe?de Sözdizimi? Günay, Doğan. ?Metin Bilgisi?, Aktan, Bilal, "Türkiye Türkçesinin Sözdizimi"
Ders TanımıTürkçede eylem çatıları ve bunların anlam bakımından incelenmesi; sözcük öbekleri; Türkçede cümle türleri; basit cümle, birleşik cümle, koşullu birleşik cümle, iç içe birleşik cümle; değişik metinler üzerinde sözcük ve cümle incelemeleri, Türkçede belirlilik, ad ve eylem cümlelerinde belirlilik; ad tamlamalarının özellikleri; metin çalışmaları (metnin seçimi, metnin yaş grubuna göre güçlük derecesinin belirlenmesi, metnin iç ve dış yapısının incelenmesi) .
HedeflerDoğru ve anlamlı, açık ve anlaşılır cümleyi oluşturacak birimleri tanımak ve seçmek, cümle çeşitlerini tanımak ve ayırt etmek, cümleyi unsurları bakımından tanımak ve tanıtmak böylece anlatım ve ifade gücünü geliştirmek, cümle yapılarını tanıtmak
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Türkçenin kelime gruplarının yapı ve işleyiş özelliklerini öğrenerek örnekler üretebilecek.
2Türkçede cümle kuruluşuna katılan öğeleri yapı ve işleyiş özelliklerine bağlı olarak tanıyıp ayırt edebilecek
3Türkçenin nasıl doğru kullanılacağını öğretebilecek, metinler üzerinde cümle çalışması yapabilecek ve yaptırabilecek.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Kelimenin tanımı, özellikleri; kelime kelçime grubu . İsimlerin özellikleri ve çeşitleri
2Zamirlerin özellikleri ve çeşitleri
3Sıfatların özellikleri ve çeşitleri arfların özellikleri ve çeşitleri
4Zarfların özellikleri ve çeşitleri
5Fiillerin özellikleri ve zaman çekimleri
6İlgeçlerin, bağlaçların, ünlemlerin özellikleri ve çeşitleri
7 kelime grupları ( tamlamalar, ikilemeler, fiilimsi grupları)
8Arasınav
9Yargısız söz öbekleri / kelime grupları ( birleşik kelime, aitlik grubu, bağlama grubu, birleşik filler)
10Cümlenin tanımı ve nitelikleri. Cümle öğeleri (yüklem)
11Cümle öğeleri (özne), eksiltili / kesik cümle
12Cümle öğeleri (nesne, dolaylı tümleç/yer tamlayıcısı, zarf tümleci )
13Yapılarına göre cümleler ( basit-birleşik yapılı cümleler) . Dizilişlerine göre cümleler ( sıralı-bağlı cümle)
14Metin seçimi ve metinler üzerinde dil ve anlam çalışmaları
15Anlamlarına göre cümleler ( olumlu, olumsuz, sorulu vb. cümleler)
16Final
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav11515
Final Sınavı12020
Derse Katılım14114
Uygulama/Pratik5315
Tartışma1010100
Bireysel Çalışma3618
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
ÖÇ1454
ÖÇ2545
ÖÇ35555

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek