Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Eski Türk Edebiyatı Araştırma Yöntemleri

Ders KoduTDE539
Yıl1
Dönem1
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Yrd. Doç. Dr. Bülent ŞIĞVA
Kaynaklar
  • 1. Selami Ece, Klasik Türk Edebiyatı Araştırma Yöntemleri Yusuf Ziya Kavakçı, İslam Araştırmalarında Usul A.Mertol Tulum, Tarihi Metin Çalışmalarında Usul, Menakıbü?l-Kudsiyye Üzerinde Bir Deneme Halil Seyidoğlu, Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı Hilmi Açıkgöz, İlmi Araştırma Yazılarında Uyulacak Esaslar
Ders TanımıNüsha tavsifi, metin transkripsiyonu ve tenkidli metin üzerine bilgi verilmesi
HedeflerLisansüstü çalışmalara zemin hazırlamak.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Klasik edebiyata özel çalışma yöntemleri ortaya konabilir.
2Eski Türk Edebiyatı alanında araştırma ve çalışma için temel bilgi ve becerileri kazanır.
3Osmanlı Türkçesiyle yazılmış edebi metinleri okuma, yazma ve anlama bilgi ve becerisine sahip olur.
4Disipline ilişkin sorunları görme, eleştirel bakış açısıyla değerlendirme ve çözüm üretme yetisi kazanır.
5Mesleki terminolojiye hâkim olur.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Akademik çalışmanın tanımı ve esasları.
2Akademik çalışmanın tanımı ve esasları.
3Tez hazırlarken dikkat edilecek hususlar.
4Eski Türk Edebiyatı ile ilgili genel terim ve kavramlar.
5Nüsha tavsifi ile ilgili terimler.
6Nüsha tavsifi ile ilgili terimler.
7Nüsha tavsifi ile ilgili terimler.
8Ara Sınav
9Metin transkripsiyonu
10Metin transkripsiyonu
11Metin transkripsiyonu
12Edisyon kritik
13Edisyon kritik
14Edisyon kritik
15Edisyon kritik
16Final Sınavı
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Tartışma14114
Soru-Yanıt14114
Bireysel Çalışma14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma177
Ev Ödevi14570
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
ÖÇ1111343413514414111
ÖÇ2111443513514315111
ÖÇ3111553413414414111
ÖÇ4111433513514315111
ÖÇ5111433413415314111

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek