Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Ders Kodu
Yıl
Dönem
Öğretim Türü
Ders Dili
Öğretim Üyeleri
Kaynaklar
  • 1.
Ders Tanımı
Hedefler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Öğrenme Çıktıları
1Arap harfli Türkçe manzum metinleri okuyabilme
2Arap harfli Türkçe manzum metinleri açıklayabilme
3Klasik Türk Şiirinin manzum metinlerini ses ve şekil bilgisi yönünden açıklayabilme
4Klasik Türk Şiirinin manzum metinleri üzerinde kuramsal yöntemleri uygulayabilme
5Manzum metin çözümlemeleri ile ilgili bilgi ve deneyimlerini yazılı ve sözlü olarak ifade edebilme
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Ders Tanıtımı ve Kapsamı
2Metin Şerhi (Nesimî)
3Metin Şerhi (Ahmed Paşa)
4Metin Şerhi (Necatî Bey)
5Metin Şerhi (Fuzûlî)
6Metin Şerhi (Taşlıcalı Yahyâ Bey)
7Metin Şerhi (Lâmiî)
8Ara sınav
9Metin Şerhi (Bâkî)
10Metin Şerhi (Nef'î)
11Metin Şerhi (Nâbî)
12Metin Şerhi (Nâilî)
13Metin Şerhi (Nedîm)
14Metin Şerhi (Şeyh Galib)
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek