Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Roman İnceleme Yöntemleri

Ders KoduTDE548
Yıl1
Dönem2
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Yrd. Doç. Dr. Hüsrev AKIN
Kaynaklar
  • 1. 1- Philip Stevick -Roman Teorisi (Çev. Sevim Kantarcıoğlu) 2- Şerif Aktaş ?Roman İncelemesine Giriş 3- Mehmet Tekin- Roman Sanatı I 4- E. M. Forster _Roman Sanatı (Çev. Ünal Aytür) 5- R. Bourneur- R. Quellet -Roman Dünyası ve İncelemesi (Çev. Hüseyin Gümüş)
Ders TanımıRoman teorisi alanında derinlemesine bilgi sahibi olmak.
HedeflerRoman İncelemesi yapabilecek bilgi birikimi kazandırmak.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Roman/hikâye türleri hakkında bilgi sahibi olmak
2Romanın/hikâyenin teknik unsurlarının neler olduğunu öğrenmek
3Tür alanında gelişme ve değişmeleri tartışmak
4Sanatçı ekseninde devir ve anlatım özelliklerini dikkatlere sunmak
5Konu planında değişmeleri konu edinmek
6Sanatçı ekseninde devir ve anlatım özelliklerini dikkatlere sunmak.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Roman teorisi ile ilgili kaynakça. Dersin önemi ve özellikleri.
2Romanın tarih ile ilgili bilgi.
3Roman ve kurgu: İtibarîlik-Gerçeklik
4Olay, Olay örgüsü
5Olay örgüsü: Örnek metin çözümlemesi
6Anlatıcı çeşitleri: Örnek metin çözümlemesi
7Bakış Açısı ve çeşitleri: Örnek metin çözümlemesi
8Ara sınav
9Romanda zamanın kullanılışı
10Romanda mekânın kullanılışı
11Mekân-tür ilişkisi
12Romanda şahıs kadrosu ve sınıflandırmalar
13Roman kişilerinin sunuluş teknikleri
14Romanda tip ve karakter sorunu
15Yıl Sonu sınavı
16
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Makale Yazma31030
Makale Kritik Etme10330
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma21020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma31030
Okuma14342
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
ÖÇ6

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek