Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Cumhuriyet Devri Türk Edebiyatında Tenkit

Ders KoduTDE544
Yıl1
Dönem2
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Ydr. Doç. Dr. Adem CAN
Kaynaklar
  • 1. 1. Hilmi Ziya Ülken, Çağdaş Düşünce Tarihi. 2. Kemal Karpat, Edebiyat ve Toplum. 3. T. S. Eliot, Edebiyat Üzerine. 4. Hece Dergisi Eleştiri Özel Sayısı. 5. Alim Gür, Türk Tenkit Tarihi. 6. Ahmet H. Tanpınar, Edebiyat Üzerine Makaleler. 7. Adem Can, Cumhuriyet Devri Şiir Poetikası. 8. Peyami Safa, Sanat Edebiyat Tenkit. 9. Nurullah Ataç, Günlerin Götürdüğü. 10. Nurullah Ataç, Karalama Defteri. 11. Sabahattin Eyüboğlu, Sanat Üzerine Denemeler ve Eleştiriler. 12. Cemil Meriç, Bu Ülke. 13. Suut Kemal Yetkin, Edebiyat Üzerine Denemeler 14. Mehmet Can Doğan, Şair Sözü 15. Ataol Behramoğmu, Yaşayan Bir Şiir. 16. Mehmet H. Doğan, Şiir ve Eleştiri. 17. Hüseyin Cöntürk, Çağının Eleştirisi 18. Cemal Süreya, Şapkam Dolu Çiçekle 19. Murat Belge, Edebiyat Üstüne Yazılar 20. Berna Moran, Türk Romanı Üzerine Eleştirel Bir Bakış. 21. Fethi Naci, İnsan Tükenmez-Gerçek Saygısı 22. Memet Fuat, Eleştiri Sorumluluğu 23. Hilmi Yavuz, Edebiyat ve Sanat Üzerine Yazılar
Ders TanımıCumhuriyet Devri Türk edebiyatında tenkit, tenkidin sorunları, tenkidin meseleleri, tenkit anlayışları, münekkitler, tenkit metinleri
HedeflerCumhuriyet Devri Türk edebiyatındaki tenkit türünün gelişimini tarihî seyri içinde inceleyerek bu türe katkı sağlayan yazar ve metinleri tanımaktır.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Tenkit türünün özelliklerini bilir.
2Cumhuriyet Devri Türk edebiyatında tenkit tarihini açıklar.
3Cumhuriyet Devri Türk edebiyatında tenkit anlayışlarını karşılaştırır.
4Cumhuriyet Devri Türk edebiyatından tenkit metinlerini tartışır.
5Cumhuriyet Devri münekkitlerini tanıtır.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Temel kavramlar
2Tenkit düşüncesi ve tenkit kuramları
3Cumhuriyet Devri Türk edebiyatında tenkit türü
4İnkılapçı edebiyat tenkidi
5Millî muhafazakâr edebiyat tenkidi
6Sosyalist edebiyat tenkidi
7Hümanist edebiyat tenkidi
8Nurullah Ataç ve izlenimci tenkit
9Mehmet Kaplan ve milliyetçi hassasiyet
10Berna Moran ve sosyalist tenkit
11Hüseyin Cöntürk ve nesnel bilimsel tenkit
12Sebahattin Eyüboğlu ve Suut Kemal
13Fethi Naci ve Memet Fuat
14Tahir Alangu ve Murat Belge
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Makale Yazma100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Derse Katılım14342
Makale Yazma32060
Makale Kritik Etme313
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11212
Okuma10990
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek