Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Metin Şerhi

Ders KoduTDE520
Yıl1
Dönem2
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Prof. Dr. Turgut KARABEY
Kaynaklar
  • 1. 1. Dr.Ali Nihad Tarlan a. Metinler Şerhine Dair, İstanbul 1937, 30 s. b. Fuzûlî Divanı Şerhi, Akçağ Yay., 720 s. c. Bâkî Divanı Şerhi Notları, Haz: Necip Fazıl Duru-Sait Okumuş, Ankara 2003, 154 s. 2. Orhan Şaik Gökyay, a. Güçlük Nerede, İletişim Yay., İstanbul 1995, 1. Cilt, 406, 424 s. b. Kim Etti Sana Bu Kârı Teklif, İletişim Yay., 2. Cilt, İstanbul 1997, 424 s. c. Eski Yeni ve Ötesi, İletişim Yay., İstanbul 2002, 3. Cilt, 472 s. d. Destursuz Bağa Girenler, Kabalcı Yay., İstanbul 2007, 355 s. 3.Doç. Dr. Metin Akar, Su Kasidesi Şerhi, TDV Yay., Ankara 1994, 120 s. 4. Muhammet Nur Doğan, Fuzulî?nin Poetikası, Ötüken Yay., İstanbul 2002, 120 s. 5. Doç. Dr. Turgut Karabey, Şeyh Mahmud-ı Şebüsteri, Gülşen-i Raz, Fenomen Yay., Erzurum 2007, 312 s. 6. Ahmed Rüşdî Karaağacî, Hall-i Rumuz Adlı Şiir Şerhi, Haz: Sait Okumuş, Divan Kitap, Ankara 2011 7. Cemâleddin Mahmûd Hulvî, Câm-ı Dil-nüvâz, Gülşen-i Râz Şerhi, Haz: sait Okumuş, İnsan Yay., İstanbul 2012, XXXII+754 s.
Ders Tanımı
HedeflerBu derste, bilimsel çalışmanın ilk basamağındaki öğrencilere, Klasik Edebiyatta önemli bir yeri olan metin şerhinin ne olduğu ve nasıl yapıldığı ve bu konuya yönelirken hangi bilgilere daha önce sahip olunması gerektiği öğretilecektir.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Metin şerhini diğer tefsir, inceme ve tahlil metotlarıyla karşılaştırır.
2Batıdan gelen yeni metotları daha çabuk kavrar.
3Eline geçen klasik metinleri doğru okur ve yorumlar,
4Klasik metinleri bugünkü harflere sağlıklı bir şekilde aktararak geçmiş ve günümüzle kültürel ilişki kurup manevi kültürel bağları kuvvetlendirmek.
5Geçmişin milli ve manevi kültürel değerlerini yaşayan ve kalıcı yönlerini benimseyip yabancı kültürlere kapılmamasını sağlar. Tenkit ruhuna vakıf olur ve bu ruh inkişaf eder
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Şerh kelimesin sözlük ve ıstılahı anlamı.
2Şerhin diğer metotlarla olan ilişkisi, benzer ve farklı yönleri.
3Klasik edebiyatta yapılan şerhler ve bunlarla ilgili eserler
4Bu şerhlerin tanıtılması
5Şerh örnekleri
6Şerh örnekleri
7Günümüz genç araştırmacılarının eseri okurken düştüğü hatalar Bu hataların sebepleri
8Ara Sınav
9Şerhlerde gerekli bilgi birikimleri
10Seçilen bir metnin doğru okunması
11Metindeki iktibasların bulunması
12Metinin bütün olarak ele alınması
13Metnin anlam tabakalarının tespiti
14Metni doğru anlamaya çalışmak
15Yıl sonu sınavı
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Uygulama/Pratik14228
Tartışma5420
Soru-Yanıt14228
Makale Kritik Etme5525
Bireysel Çalışma14228
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Okuma14228
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
ÖÇ1233554454524524544
ÖÇ2233554454524524544
ÖÇ3233554454524524545
ÖÇ4233554454524524545
ÖÇ5233554454524524545

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek