Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Türkiye Türkçesinin Söz Dizimi ve Metin Çalışmaları

Ders KoduTDE567
Yıl1
Dönem1
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
 • Yrd. Doç. Dr. Ali ÇİÇEK
Kaynaklar
 • 1. 1. Ergin, Muharrem
 • Türk Dil Bilgisi
 • Boğaziçi Yay.
 • İstanbul, 1986. 2. Gemalmaz, Efrasiyap
 • Standart Türkiye Türkçesi (STT) ile İlgili Yazılar
 • Atatürk Ü, FEF Yay.
 • Erzurum, 1994. 3. Günay Karaağaç, Türkçenin Söz Dizimi, Kesit Yay., İstanbul, 2009. 4. Hatiboğlu, Prof. Dr. Vecihe
 • Türkçenin Sözdizimi
 • Ankara Ü, DTCF Yay.
 • Ankara, 1982. 5. Karahan, Y. Doç. Dr. Leylâ
 • Türkçede Söz Dizimi-Cümle Tahlilleri-
 • Akçağ Yay.
 • An-kara, 1991. 6. Şimşek, Rasim
 • Örneklerle Türkçe Sözdizimi, Trabzon, 1987.
Ders TanımıTürkçenin ana kurallarını, kelime yapısını, özelliklerini öğreterek öğrencilerin duygu ve düşüncelerini ifade edebilmelerine, okuduklarını anlamalarına, yorumlamalarına yardımcı olabilmek, ana dilini doğru, açık, anlaşılır ve etkili kullanma becerisini kazandırmak.
HedeflerÖğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamak, lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilmek, derinleştirebilmek,
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Türkçenin yapısını kavrarlar
2Türkçe kelimeleri tahlil edebilirler.
3Öğrenciler dilin yapısını kavrar
4Türkçenin imkânlarını görür, ana dilini bilinçle, özenle ve güvenle kullanır, anlama ve anlatma güçlüklerini yener,
5İfade kabiliyetlerini artırır,
6Ana dilini başka dillerle kıyaslar, problemleri eleştirel bakış açısıyla değerlendirir,
7Kazanımlarını çevresindekilere aktarma yetisine sahip olur.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Öğrencilerle tanışma, dersin amacını bildirme, kaynakları tanıtma.
2Söz dizimi? kavramını irdeleme, metin çözümleme tekniklerini gösterme.
3Söz dizimini ilgilendiren kavram ve terimleri tartışmak, kısaltmaları hatırlatmak.
4İsim tamlamaları ve çeşitleri.
5Sıfat tamlamaları ve çeşitleri.
6Zarf tamlamaları ve çeşitleri.
7Ara sınavı / ara sınavı değerlendirilmesi.
8Sayı isimleri, bağlama öbekleri, ikilemeler.
9Anlam ve görev ögeleri.
10İşlevlerine göre hâl (durum) biçimbirimleri.
11Çatı eklerinin cümlelerdeki etkisi.
12Yüklem ve çeşitleri, özne ve çeşitleri.
13Tümleç çeşitleri.
14Cümle çözümlemeleri
15Yılsonu sınavı
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav12020
Final Sınavı12525
Derse Katılım14228
Rehberli Problem Çözümü10220
Soru-Yanıt14228
Seminer326
Makale Kritik Etme10220
Bireysel Çalışma14228
Okuma14114
Ev Ödevi6318
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
ÖÇ6
ÖÇ7

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek