Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Halk Bilimi Araştırma Yöntemleri

Ders KoduTDE546
Yıl1
Dönem1
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Yrd. Doç. Dr. Özkan DAŞDEMİR
Kaynaklar
  • 1. Kenneth S.GOLDSTEIN, Sahada Folklor Derleme Metotları, (Çev. Ahmet E.Uysal), Ankara 1977. Saim SAKAOĞLU, Sahada Derleme Metotları, Erzurum 1988. Özkul ÇOBANOĞLU, Halkbilimi Kuramları ve Araştırma Yöntemleri Tarihine Giriş, Ankara 1999.
Ders TanımıHalkbiliminin tanımı. İçeriği ve diğer bilim dallarıyla ilişkisi. Halkbiliminin tarihçesi. Günümüz halkbilimi kuramları. Türk halkbiliminin belli başlı kaynakları, yayınlar, kuruluşlar. Halkbiliminde alan araştırması kavramı ve önemi. Türk folkloru hakkında yapılan ilk derlemeler, derleme konusundaki görüşler. Derlemenin planlama ve hazırlık aşaması. Sahaya çıkmadan önce yapılacak hazırlıklar. Kaynak kişilerle bağlantı kurulması. Derlemede zaman. Gözlem yoluyla derleme yöntemleri. Folklorik olayların ortam bakımından çeşitleri. Görüşme (mülakat) yoluyla derleme yöntemleri. Alan araştırmasına yardımcı olan diğer yöntemler. Derlenen malzemenin tasnifi, arşivlemeye hazır hale getirilmesi.
HedeflerHalk biliminin tarihçesi, içeriği. kültür ve edebiyat alanındaki önemi hakkında bilgi vermek, derleme yöntemlerini kavratmak.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Öğrenciler halk ve halk bilimi kavramlarını tanımlar.
2Halk bilimi kuramlarını yorumlar.
3Türkiye ve Avrupa?daki halk bilimi araştırmaları tarihini araştırır.
4Gözlem, görüşme ve anket yöntemlerini kavrar.
5Alanda derleme yöntemlerini uygular.
6Halk bilimi kuramlarını araştırır.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Halkbiliminin tanımı. İçeriği ve diğer bilim dallarıyla ilişkisi
2Halkbiliminin tarihçesi
3Günümüz halkbilimi kuramları
4Türk halkbiliminin belli başlı kaynakları, yayınlar, kuruluşlar
5Halkbiliminde alan araştırması kavramı ve önemi
6Türk folkloru hakkında yapılan ilk derlemeler, derleme konusundaki görüşler
7Derlemenin planlama ve hazırlık aşaması (Ara sınav)
8Sahaya çıkmadan önce yapılacak hazırlıklar
9Kaynak kişilerle bağlantı kurulması
10Derlemede zaman
11Gözlem yoluyla derleme yöntemleri
12Folklorik olayların ortam bakımından çeşitleri
13Görüşme (mülakat) yoluyla derleme yöntemleri
14Alan araştırmasına yardımcı olan diğer yöntemler. Derlenen malzemenin tasnifi, arşivlemeye hazır hale getirilmesi
15Yarıyıl Sınavı
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım717
Problem Çözümü177
Tartışma155
Soru-Yanıt14570
Beyin Fırtınası2510
Bireysel Çalışma2714
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma2510
Okuma14570
Performans2714
Ev Ödevi2510
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
ÖÇ1333333333333433434
ÖÇ2444445245255255252
ÖÇ3222221211213212212
ÖÇ4233334234234243242
ÖÇ523221231231231321
ÖÇ6111222323223233232

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek