Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Şiir İnceleme Yöntemleri

Ders KoduTDE561
Yıl1
Dönem1
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Yrd. Doç. Dr. Hüsrev AKIN
Kaynaklar
  • 1. Rene Wellek-Austin Warren, Edebiyat Biliminin Temelleri, Çev. A. E. Uysal, Ankara, 1983.Roland Barthes, Göstergebilimsel Serüven, Çev. Mehmet Rifat-Sema Rifat, YKY, İstanbul 1997.Nurullah Çetin, Şiir Çözümleme Yöntemi, Öncü Kitap, Ankara 2009.Nurullah Çetin, Şiir Tahlilleri 1, Öncü Kitap, Ankara 2009.Gıyasettin Aytaş, Çağdaş Gelişmeler Işığında Şiir Tahlilleri, Akçağ Yayınları, Ankara 2008.
Ders TanımıŞiir incelemelerindeki temel yaklaşımlar. Şaire yönelik tutum ve psikanalitik inceleme, okura yönelik tutum ve duygudaşlık, metne yönelik tutum, göstergebilim, ontolojik, hermeneutik, metin dilbilim, Rus biçimciliği vb. yaklaşım tarzları.
HedeflerBu dersin amacı Tanzimat'tan günümüze kadar olan dönemde yazılmış olan şiirleri daha iyi kavrayabilmektir. Bu amaç doğrultusunda farklı tahlil yöntemleri hakkında bilgi sahibi olabilmektir.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Şiir incelemelerindeki temel yaklaşımları öğrenir.
2Şiir incelemelerindeki temel yaklaşımları açıklar.
3Şiir incelemelerindeki temel yaklaşımları uygular.
4Şiir incelemelerindeki temel yaklaşımları karşılaştırır.
5Şiir incelemesini geliştirir.
6Şiir incelemelerindeki temel yaklaşımlar ile ilgili hükme varır.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Edebiyat Ve Edebiyat İncelemesi, Edebi eserin mahiyeti ve fonksiyonu
2Şiirin İçerik Unsurları: Konu ve İzlek
3Şiirin İçerik Unsurları: Düşünce ve Olay
4Şiirin İçerik Unsurları: Varlık ve Duygu
5Şiirin İçerik Unsurları: Görüntü ve Anlam
6Şiirin Şekil Unsurları: Nazım Şekli, Vezin, Kafiye
7Şiirin Dil ve Üslup Özellikleri
8Ara Sınav
9Şiir Çözümlemede Farklı Yöntemler: Psikanalist Bakış Açısı
10Şiir Çözümlemede Farklı Yöntemler: Yapısalcılık
11Şiir Çözümlemede Farklı Yöntemler: Ontolojik Tahlil Yöntemi
12Şiir Çözümlemede Farklı Yöntemler: Rus Biçimciliği
13Şiir Çözümlemede Farklı Yöntemler: Metin Dil Bilim
14Şiir Çözümlemede Farklı Yöntemler: Hermeneutik
15
16
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav40
Makale Yazma60
Final Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Makale Yazma41560
Makale Kritik Etme5315
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma21020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma31030
Okuma10330
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
ÖÇ1444325322
ÖÇ2443324322
ÖÇ3442435223
ÖÇ4443435223
ÖÇ5434545213
ÖÇ6445545423

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek