Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Ders Kodu
Yıl
Dönem
Öğretim Türü
Ders Dili
Öğretim Üyeleri
Kaynaklar
  • 1.
Ders Tanımı
Hedefler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Öğrenme Çıktıları
1Gösterge terimi ve türlerini kavrar.
2Göstergelerin edebî metinlerdeki rollerini kavrar.
3Estetik değer ve türlerini kavrar.
4Estetik değerlerin edebî metinlerdeki rollerini kavrar.
5Edebî merinlerin tahlillerinde göstergelerden ve estetik değerlerden yararlanarak nitelikli yorumlar yapar.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Gösterge ile ilgili terimlerin tanımlarını açıklama
2Göstergebilim?e ait diğer terimlerin açıklanması
3Edebî metinlerde yer alan göstergeleri tespit etme çalışması
4Edebî metinlerde yer alan göstergelerin gösterdiği anlamları değerlendirme
5Edebî metinlerde yer alan göstergelerin metin yorumunda nasıl değerlendirileceğinin belirlenmesi
6Örnek edebî metinler üzerinde gösterge çözümlemesi yapma
7Örnek edebî metinler üzerinde gösterge çözümlemesi yapma
8Ara sınav
9Estetik değer ile ilgili terimlerin tanımlarını açıklama
10Edebî metinlerde yer alan estetik değerleri tespit etme çalışması
11Edebî metinlerde yer alan estetik değerlerin anlamsal bağlamda yorumlanması
12Örnek edebî metinler üzerinde estetik değer çözümlemesi yapma
13Örnek edebî metinler üzerinde estetik değer çözümlemesi yapma
14Örnek edebî metinler üzerinde estetik değer çözümlemesi yapma
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek