Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Ders Kodu
Yıl
Dönem
Öğretim Türü
Ders Dili
Öğretim Üyeleri
Kaynaklar
  • 1.
Ders Tanımı
Hedefler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Öğrenme Çıktıları
1Geleneksel romanın doğuş ve gelişme serüvenini kavrar.
2Geleneksel romanıngenel özelliklerini kavrar.
3Modern romanın özelliklerini kavrar.
4Postmodern romanın özelliklerini kavrar.
5Geleneksel, modern ve postmodern roman türlerinin ayırt edici özelliklerini kavrar.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Roman türünün doğuşunu hazırlayan sebepler
2Roman türünün günümüze kadar gelişimi
3Roman türünün genel özellikleri
4Modernizmin doğuşu ve özellikleri
5Modern romanın doğuşu ve özellikleri
6Modern romanın romandan (geleneksel romandan) ayrılan yönleri
7Postmodernizmin doğuşu ve özellikleri
8Ara sınav
9Postmodern romanın doğuşu
10Postmodern romanın genel özellikleri
11Postmodern roman terimleri
12Postmodern roman terimleri
13Postmodern roman terimleri
14Postmodern roman terimleri
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Ara Sınav0
Final Sınavı0
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek