Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Mirasçılık Sıfatından Kaynaklanan Dava Hakları

Ders KoduOHK624
Yıl1
Dönem2
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Yrd. Doç. Dr. Ahmet NAR
Kaynaklar
  • 1. 1) O. Gökhan ANTALYA,, Miras Hukuku (Yayına Yazırlayanlar ANTALYA, O. Gökhan/ SAĞLAM, İpek), İstanbul, 2015. 2) Mustafa DURAL/ M. Turgut ÖZ, Türk Özel Hukuku Cilt IV Miras Hukuku,İstanbul, 2017. 3) Hüseyin HATEMİ, Miras Hukuku, İstanbul, 2017. 4) Zahit İMRE/ Hasan ERMAN, Miras Hukuku, İstanbul, 2016. 5) Ahmet KILIÇOĞLU, Miras Hukuku, Ankara, 2017. 6) Bilge ÖZTAN, Miras Hukuku (Tablolar ve Örneklerle), Turhan Kitabevi, Ankara, 2017. 7) Rona SEROZAN/Baki İlkay ENGİN, Miras Hukuku, Ankara 2014.
Ders TanımıDerse katılacak öğrencilere mirasçıların sahip olduğu dava haklarının maddi hukuk ve usul hukuku bakımından gösterdiği özellikleri ayrıntılı bir şekilde öğretmek hedeflenmektedir.
HedeflerTürk miras hukukunda mirasçıların sahip olduğu dava haklarının sistematik olarak incelenmesi amaçlanmıştır.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Miras hukukuna hakim olan ilkeleri bilir.
2Mirasçıların sahip olduğu hukuki imkanları bilir.
3Miras hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklarda iddia ve savunmaları yapabilir.
4Miras hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıkları çözebilir.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Mirasçıların sahip olduğu dava haklarının sınıflandırılması: Münferit davalar - Mirasçılık sıfatından kaynaklanan davalar
2Mirasçılık sıfatından kaynaklanan davaların yapısı ve ortak özellikleri
3Ölüme bağlı tasarrufun iptali davası I
4Ölüme bağlı tasarrufun iptali davası II
5Tenkis davası I
6Tenkis davası II
7Miras bırakanın muvazaalı işlemlerine karşı açılan davalar (Muris muvazaası davası)
8Arasınav Haftası
9Denkleştirme davası
10Miras sebebiyle istihkak davası
11Mirasın paylaşılması davası
12Mirasçılık sıfatından kaynaklanan diğer davalar (vasiyetnamenin açılması, tereke temsilcisi atanması, mirasın reddine ilişkin davalar, mirasçılık belgesinin verilmesine ilişkin dava vs.)
13Mirasçılık sıfatından kaynaklanan davalara ilişkin usul hukuku kuralları
14Mirasçılık sıfatından kaynaklanan davalarının genel değerlendirilmesinin yapılması
15Örnek vaka ve yargı kararlarının incelemesi
16Yarı Yıl Sonu Sınavı
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Bütünleme Sınavı122
Derse Katılım14342
Uygulama/Pratik339
Problem Çözümü31030
Tartışma339
Örnek Vaka İncelemesi236
Makale Yazma13030
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11919
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13030
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek