Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Çek Hukukunun Güncel Sorunları

Ders KoduOHK506
Yıl1
Dönem2
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
Kaynaklar
  • 1. Hüseyin, Ülgen/ Mehmet, Helvacı/Abuzer, Kendigelen/Arsalan, Kaya, Kıymetli Evrak Hukuku, 10. Bası, İstanbul 2015.Abuzer, Kendigelen, Çek Hukuku, 4. Bası, İstanbul 2017.
Ders TanımıKambiyo senetlerinden üçüncüsü çektir. Çekle ilgili esas hükümler TTK'nın Kıymetli Evrak Hukuku adlı üçüncü kitabının, Dördüncü Kısım, Üçüncü Bölümü'nün Birinci Ayrımı'nda m. 780-823 arasında yer almaktadır. Ayrıca, çek defterlerinin içeriklerine, çek düzenlemesine, kullanımına, çek hamillerinin korunmalarına ve kayıt dışı ekonominin denetim altına alınması önlemlerine katkıda bulunmaya ilişkin esaslar ile çekin karşılıksız çıkması ve belirlenen diğer yükümlülüklere aykırılık hallerinde ilgililer hakkında uygulanacak yaptırımları belirlemek üzere, 14.12.2009 tarihinde kabul edilip 27438 nolu Resmi Gazete'de yayımlanan ve 19/3/1985 tarihli ve 3167 sayılı "Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun'u yürürlükten kaldıran 5941 sayılı "Çek Kanunu" çıkarılmıştır. Söz konusu Kanun'da 6728 sayılı Kanun ile bazı değişiklikler yapılmıştır. Aşağıda açıklamalarda çek, TTK hükümleri ile değişikliğe uğrayan 5941 sayılı Çek Kanunu hükümleri birlikte göz önüne alınarak incelenecektir.
HedeflerÇek Hukukunun mevcut sorunlarının, güncel Yargıtay karaları ve öğreti ışığında incelenmesi
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek