Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Rekabet Hukukunda Hakim Durumun Kötüye Kullanılması

Ders KoduOHK601
Yıl1
Dönem1
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Yrd.Doç.Dr. Melih SÖNMEZ
Kaynaklar
  • 1. Aslan, İ. Yılmaz: Rekabet Hukuku Dersleri, 5. Baskı, Bursa, 2015, Güven, Pelin: Rekabet Hukuku, Ankara, 2008
  • Öztunalı, A: Rekabet Hukukunda Hakim Durumun Kötüye Kullanılması, 2014, Ankara.
Ders TanımıRekabet kavramı ve diğer benzer kavramlar; Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ile İlgili Bilgiler; Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Karar ve Uyumlu Eylemler (Genel Olarak); Hakim Durum ve Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Halleri; Rekabet ihlalinin yaptırımları, Rekabet Kurulu
HedeflerTemeli serbest piyasa ekonomisinde rekabet sisteminin dengeli ve yeknesak bir biçimde uygulanmasını sağlayıcı düzenlemelere dayanan rekabet hukukunu incelemek ve hakim durumun kötüye kullanılması hallerini analiz etmektir.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Bütünleme Sınavı122
Derse Katılım14342
Tartışma9327
Soru-Yanıt339
Beyin Fırtınası14342
Bireysel Çalışma11010
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12525
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek