Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Aile Mahkemeleri

Ders KoduOHK511
Yıl1
Dönem1
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Prof. Dr. İbrahim ÖZBAY
Kaynaklar
  • 1. 1- Hukuk Muhakemeleri Kanunu?nun Metni ve Gerekçeleri ile Aile Mahkemelerine İlişkin Mevzuat 2- Selma Baktır, Aile Mahkemeleri, Yetkin Yayınları, Ankara 2003. 3- Ali Karagülmez/Sami Sezai Ural, Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usulleri, Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş 2. Baskı, Ankara 2003. 4- Aziz Serkan Arslan, Türk Aile Mahkemelerinin Yapısı ve Yargılama Usulü, ABD., Yıl: 68, S. 2010/ 1. 5- İbrahim Özbay, Çeyiz Senedine İlişkin Davalarda Söz Konusu Olabilecek Çeşitli Hukuki Sorunlar, LEGAL Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Dergisi (MİHDER), 2010/ 3, s. 501- 526. 6- İbrahim Özbay, Son Yasal Değişiklikler Çerçevesinde Tanımanın İptali Davası ve Bu Davada Uygulanacak Usul, Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (Arş. Gör. Şerife Aksan Nar ile birlikte), (s. 187- 226)
Ders TanımıGenel Olarak Türk Hukukunda Özel Mahkemelerin incelenmesi, Son Yasal Değişiklikler Çerçevesinde Aile Mahkemelerinin Kuruluşu ve Aile Mahkemelerindeki Görevliler (Hâkimler ve Uzmanlar), Aile Mahkemelerince Verilecek Kararlar ve Aile Mahkemelerinde Uygulanacak Usul hakkında genel bilgileri içermektedir.
HedeflerÖncelikle hukukumuzdaki özel mahkemeleri genel olarak incelemek ve bu mahkemeler içerisinde ise aile mahkemelerinin kuruluşu, yapısı, görev ve yetkileri gibi hususlar üzerinde durmak dersin en önemli amacını oluşturur.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Türk Hukukundaki Özel Mahkemeleri bilir.
2Aile Mahkemelerince Verilecek Kararları inceler ve öğrenir.
3Aile Mahkemelerinde Uygulanacak Usulü inceler ve öğrenir.
4Çeyiz Senedi ve Buna İlişkin Sorunları inceler ve öğrenir.
5Aile Mahkemeleriyle İlgili Muhtemel Sorunları ve Çözüm Önerilerini bilir.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Genel Olarak Türk Hukukunda Özel Mahkemeler (Özellikle HMK Bakımından Son Yasal Durum)
2Özel Mahkemeler İçinde Aile Mahkemelerinin Yeri, Önemi ve Diğer Ülkelerdeki Aile Mahkemeleri
3Mahkemelerinin Kuruluşu ve Aile Mahkemelerindeki Görevliler (Hâkimler ve Uzmanlar)
4Aile Mahkemelerince Verilecek Kararlara Bakış
5Nişanlanmanın Sona Ermesi İle İlgili Kararlar Bakımından Aile Mahkemeleri
6Evlilik Öncesiyle- özellikle 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun Bakımından Aile Mahkemeleri
7Evliliğin Sona Ermesi (Boşanma, Butlan) ile İlgili Kararlar Bakımından Aile Mahkemeleri
8Ara sınav
9Genelde Hısımlık (Özelde Soybağı) ile İlgili Kararlar Bakımından Aile Mahkemelerinin Görevine İlişkin Sorunlar
10Aile Mahkemelerinde Uygulanacak Usul ve Bu Usul Çerçevesinde İspat- Deliller
11Aile Mahkemelerinde Uygulanacak Usulde Davaya Son Veren Taraf İşlemleri (Feragat-Kabul ve Sulh)
12Aile Mahkemelerinde Kanun Yolları- Özellikle İstinaf
13Aile Mahkemelerinin Görev Alanına Giren Bir Dava Örneğine İlişkin İnceleme-Tanımanın İptali Davası
14Aile Mahkemeleri Bakımından Önem Arz Eden Sosyal Bir Gerçek Çeyiz Senedi ve Buna İlişkin Sorunlar
15Aile Mahkemeleriyle İlgili Muhtemel Sorunlara Çözüm Önerilerimiz, Son Yargı Kararları ve Konuya İlişkin Tartışmalar
16Final sınavı
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Bütünleme Sınavı122
Derse Katılım6318
Uygulama/Pratik6742
Makale Yazma4416
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma61166
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma6636
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ12324545333
ÖÇ24545325434
ÖÇ35554354343
ÖÇ43345454554
ÖÇ53455433453

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek