Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

İş Sağlığı ve Güvenliği

Ders KoduOHK587
Yıl1
Dönem2
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Yrd. Doç.Dr. Hatice Duygu Özer
Kaynaklar
  • 1. İş Hukuku,Sarper Süzek, İstanbul 2013
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Rehberi, İstanbul 2013
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku, Haluk Hadi Sümer, 2017, İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku, Erdem Özdemir, 2014.
Ders Tanımı6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bu kanuna göre çıkarılan yönetmelik ve tebliğlerde yer alan hükümler ile Bu konudaki ILO uygulamaları ve AB direktiflerinin incelenmesi yapılmaktadır.Bu inceleme yapılırken, özellikle 6331 sayılı Kanunda yer alan işveren yükümlülükleri değerlendirilmektedir.Her bir işveren yükümlülüğünün gerek özel sektör gerekse kamu sektörü işverenleri açısından nasıl yorumlanacağı değerlendirilmektedir.
Hedeflerİş güvenliği kültürünün verilerek çalışma hayatının risklerinden mümkün olduğunca arındırılarak üretim yapılması için çalışanlara ve işverenlere düşen görev ve sorumlulukların kavratılması. Bu kapsamda mevzuatımıza yeni eklenen hükümlerin uluslararası mevzuata uygun olup olmadığının denetlenmesi.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Kapsam ve istisnaları
2İşveren ile çalışanların görev, yetki ve yükümlülükleri
3İş sağlığı ve güvenliği ilkeleri
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Kapsam ve istisnaları
2Tanımlar
3İşveren ile çalışanların görev, yetki ve yükümlülükleri
4Risklerden koruma ilkeleri
5İş sağlığı ve güvenliği ilkeleri
6İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri
7İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin desteklenmesi
8ARA SINAV
9İş yeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları
10Tehlike sınıfının belirlenmesi
11Risk değerlendirmesi, kontrol, ölçüm ve araştırma
12Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım
13İş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimi
14Çalışanların bilgilendirilmesi
15Çalışanların eğitimi
16FİNAL SINAVI
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım520100
Uygulama/Pratik520100
Tartışma224
Soru-Yanıt224
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ13333333333
ÖÇ24444444442
ÖÇ32333333333

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek