Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

İfa ve İfa Engelleri

Ders KoduOHK592
Yıl1
Dönem2
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Doç Dr. Hayrunnisa Özdemir
Kaynaklar
  • 1. Türk Borçlar Kanunu hakkında yazılan eserler, kanun ve Türkçe ve Yabancı şerhler. Bu alanda yazılan monografiler temel ve yardımcı kaynak olarak kullanılacaktır.
Ders TanımıDerse katılacak öğrencilerin Türk Borçlar Kanununda İfa ve İfa Engellerinin alanında getirdiği yenilikleri ayrıntılı bir şekilde incelenecektir.
HedeflerTürk Borçlar Hukukunda son değişikliklerle ifa ve ifa Engellerinin, incelenmesi amaçlanmıştır.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1İfa engellerinin tanımını bilir.
2Sözleşmeye aykırılık hallerini bilir.
3Borçların ifa edilmemesinin sonuçlarını bilir.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Türk Borçlar Kanununda İfa ve İfa Engellerinin Tanımı
2İfa ve İfa Modaliteleri
3Borçların İfa Edilmemesi
4Sözleşmeye Aykırılık Halleri
5Alacaklının Temerrüdü
6Alacaklının Etki Alanında Gerçekleşen İfa İmkansızlığı
7Vize Sınavı
8Başlangıçtaki İmkansızlık
9Borçlu Temerrüdü
10Sözleşmenin Müspet İhlali
11Culpa in Contrahendo Sorumluluğu
12İşlem Temelinin Çökmesi
13Borçlunun Sorumluluğunun Hafiflemesi, Sorumsuzluk Anlaşması
14Borçlunun Sorumluluğunun Ağırlaşması, Yardımcı Kişiden Doğan Kusursuz Sorumluluk
15Final Sınavı
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Bütünleme Sınavı122
Derse Katılım14342
Uygulama/Pratik326
Örnek Vaka İncelemesi339
Makale Yazma13131
Makale Kritik Etme339
Bireysel Çalışma14342
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma6318
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma21020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma21428
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ15454545454
ÖÇ24545454554
ÖÇ34455445544

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek