Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Türk Borçlar Kanununa Göre Hizmet Sözleşmesinin Sona Ermesi

Ders KoduOHK573
Yıl1
Dönem2
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
Kaynaklar
  • 1. Sabahattin Yürekli, Türk Borçlar Kanununa Göre Hizmet Sözleşmesinin Sona Ermesi, Seçkin Kitapevi Ankara 2011, 2014.Tüm İş Hukuku ve Türk Borçlar Hukuku ders kitapları.
Ders TanımıDersin içeriğinde; -hizmet sözleşmesinin tanımı unsurları, genel kanun-özel kanun ilişkisi, Türk Borçlar Kanunu ve İş Kanununun kapsamı, doğacak uyuşmazlıklarda görevli mahkeme, -hizmet sözleşmesinin sona erme halleri; ikale yoluyla sözleşmenin sona erdirilmesi, hizmet sözleşmesinin geçersizlik durumu, ölüm yoluyla hizmet sözleşmesinin sona ermesi, süreli-süresiz fesih yoluyla hizmet sözleşmesinin sona erdirilmesi, işverenin ödeme güçsüzlüğüne düşmesi halinde sözleşmenin sona erdirilmesi.-hizmet sözleşmesinin sona ermesinin sonuçları-kıdem tazminatı vb. konular üzerinde durulmaktadır.
HedeflerGenel kanun -özel kanun ilişkisi gereği Türk Borçlar Kanunu, İş Kanununa göre genel bir kanundur. Türk Borçlar Kanunu genel kanun olması nedeniyle, İş Kanununda hüküm bulunmayan durumlarda ilk uygulanacak kanundur. Derste, Türk Borçlar Kanununa tabi olan hizmet sözleşmesinin sona ermesi incelenmektedir. İş Kanununa tabi olan hizmet sözleşmelerinin sona ermesine ilişkin doğacak bir uyuşmazlıkta, İş Kanununda hüküm olmayan durumlarda Türk Borçlar Kanununun uygulanacak olması konunun önemini ortaya koymaktadır. Bu nedenle, derste hem Türk Borçlar Kanununa tabi hizmet sözleşmelerinin sona ermesi hemde gereken yerlerde İş Kanununa tabi hizmet sözleşmelerinin sona ermesine ilişkin düzenlemeler mukayeseli olarak incelenmiştir. Bu yolla her iki kanundaki düzenlemelerin öğretilmesi amaçlanmıştır.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarKonunun içeriği ve önemi nedeniyle; Yargıtay kararları ve İsviçre Federal Mahkeme kararlarına konu anlatımlarında sık sık yer verilecektir.
Öğrenme Çıktıları
1
2
3
4
5
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1GENEL OLARAK TÜRK BORÇLAR KANUNUN VE İŞ KANUNU İLİŞKİSİ
2GENEL KANUN-ÖZEL KANUN İLİŞKİSİ
3HİZMET SÖZLEŞMESİ VE UNSURLARI
4İŞ KANUNU VE TÜRK BORÇLAR KANUNUNUN KAPSAMI
5HİZMET SÖZLEŞMESİNİN GEÇERSİZLİĞİ VE İPTALİ
6HİZMET SÖZLEŞMESİNİN İKALE YOLUYLA SONA ERMESİ
7HİZMET SÖZLEŞMESİNİN ÖLÜM YOLUYLA SONA ERMESİ
8HİZMET SÖZLEŞMESİNİN SÜRELİ FESİH YOLUYLA SONA ERMESİ
9HİZMET SÖZLEŞMESİNİN HAKLI SEBEPLE SONA ERMESİ
10HİZMET SÖZLEŞMESİNİN İŞVERENİN ÖDEME GÜÇSÜZLÜĞÜNE DÜŞMESİ NEDENİYLE SONA ERMESİ
11DENEME SÜRELİ HİZMET SÖZLEŞMESİ
12HİZMET SÖZLEŞMESİNİN ASKIYA ALINMASI VE FESHE ETKİSİ
13HİZMET SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİNİN SONUÇLARI
14HİZMET SÖZLEŞMESİNİN SÜRELİ FESİH YOLUYLA SONA ERMESİNİN SONUÇLARI
15HİZMET SÖZLEŞMESİNİN HAKLI SEBEPLE SONA ERMESİNİN SONUÇLARI
16GENEL OLARAK HİZMET SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİNİN SONUÇLARI, GERİ VERME YÜKÜMÜ, HAPİS HAKKI
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek