Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Medeni Usul Hukukuna Hakim Olan İlkeler

Ders KoduOHK572
Yıl1
Dönem2
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Yrd. Doç. Dr. Cumhur RÜZGARESEN
Kaynaklar
  • 1. Nedim, Meric. Tasarruf Ilkesi, Ankara 2011Kurt, Nesibe: Aleniyet Ilkesi, Ankara 2009
Ders TanımıMedeni usul hukukuna hakim olan ilkelerin genel olarak incelenmesi, usul ekonomisi, aleniyet, resen araştırma ilkesi, taraflarca hazırlama ilkesi, teksif ilkesi gibi önem taşıyan ilkelerin münferit olarak ele alınmasını içermektedir.
HedeflerMedeni usul hukukunda yıllar boyunca süren uygulamalar sonunda varılan temel ilkelerin incelenmesi.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Genel olarak yargılamaya hakim olan ilkeler hakkında bilgi sahibi olur.
2Tasarrruf ilkesi ve aleniyet ilkesini inceler ve öğrenir.
3Usul ekonomisi ilkesi hakkında bilgi sahibi olur.
4Resen araştırma ilkesini inceler ve öğrenir.
5Taraflarca hazırlama ilkesini inceler ve öğrenir.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Genel Olarak Ilkeler
2Tasarruf Ilkesi
3Aleniyet ilkesi
4Usul ekonomisi ilkesi
5Usul ekonomisi ilkesi
6Re'sen Arastirma Ilkesi
7Re'sen Arastirma Ilkesi
8Ara sınav
9Re'sen Arastirma Ilkesi
10Taraflarca Hazirlama Ilkesi
11Taraflarca Hazirlama Ilkesi
12Teksif Ilkesi
13Aleniyet ilkesi
14Taraflarca Hazirlama Ilkesi
15Taraflarca Hazirlama Ilkesi
16Final sınavı
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14456
Uygulama/Pratik6212
Örnek Vaka İncelemesi326
Makale Yazma13030
Bireysel Çalışma14456
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma21020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma21428
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek