Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Sendikalar Hukuku

Ders KoduOHK570
Yıl1
Dönem2
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Yrd. Doç. Dr. Sabahattin Yürekli
Kaynaklar
  • 1. Nuri Çelik, İş Hukuku Dersleri, 2011.
Ders TanımıSendika hakkı, sendika kavramı, sendika üyeliği ve kurucusu kavramları, sendika özgürlüğünün uluslararası ve ulusal normlarla korunması, sendika hakkına ilişkin ilkeler, sendika özgürlüğü, sendikal üyelik ve sendikal faaliyet güvencesi, işyeri sendika temsilcisinin güvencesi, sendika yöneticisinin güvencesi, sendikaların kuruluşu, kuruluş esası ve usulü, sendikaların organları ve oluşturulmaları, sendika üyeliğin kazanılması, üyelikten doğan hak ve borçlar, üyeliğin sona ermesi, konfederasyon ve uluslararası kuruluşa üyelik, sendikaların gelir ve giderleri, sendikaların denetimi, faaliyetin durdurulması ve sona ermesi, kamu görevlileri sendikaları, toplu iş sözleşmesi kavramı, toplu iş sözleşmesinin hukuki niteliği, özellikleri, tarihsel gelişimi, kapsamı, düzeyi, toplu iş sözleşmesi ehliyeti ve yetkisi, yetki tespiti usulü, toplu iş sözleşmesinin yapılması, toplu iş sözleşmesinde değişiklik yapılması, toplu iş sözleşmesinin hükümleri, toplu iş sözleşmesi ile iş sözleşmesi arasındaki ilişki, toplu iş sözleşmesinin yer ve kişi itibarıyla uygulanması, toplu iş sözleşmesinin yorumu, ifası, hükümsüzlüğü, toplu iş uyuşmazlıklarının barışçı yollarla çözümü (arabuluculuk, tahkim), toplu iş uyuşmazlıklarının mücadeleci yollarla çözümü (grev, lokavt), grev hakkı, grev kararı ve uygulanması, grevin sonuçları, grev hakkının kötüye kullanılması, grevin sona ermesi, yasadışı grev, lokavt kavramı, hukuki çerçevesi, lokavtın uygulanması ve sonuçları incelenmektedir.
HedeflerSendika ve konfedarasyonun tanımı, hukuki niteliği, sendika özgürlüğü, sendika üyelerinin teminatı, sendika temsilcinin teminatı, toplu iş uyuşmazlıkları, arabuluculuk gibi uygulamada önem arz eden durumların öğretilmesi amaçlanmaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Sendika Kavramı/Konfedarasyon kavramlarını bilir.
2Olumlu/Olumsuz sendika özgürlüğü bilir.
3Sendika üyeliğinin teminatını bilir.
4Sendika Temsilcilerinin teminatını bilir.
5İşçi ve işveren kuruluşlarının sona ermesi hallerini bilir.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1İşçi ve işveren kuruluşları kavramı ve unsurları
2Sendika özgürlüğü ve hakkı kavramı
3İşçi ve işveren Kuruluşlarının kuruluş ve işleyişleri
4işçi ve işveren kuruluşlarına yasak faaliyetler
5işçi ve işveren kuruluşlarının sona ermesi
6Toplu İş Sözleşmesinin Özellikleri ve Yapılması
7Toplu İş Sözleşmesi Yetkisi ve Ehliyeti
8ARASINAV
9Toplu İş Sözleşmesinin Hükümleri
10 Grev ve Lokavt Yasakları ve Yüksek Hakem Kuruluna Başvurma
11 Toplu Hak Uyuşmazlıkları ve Mahkemeye Başvurma ve Özel Hakeme Başvurma
12Toplu İş Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları
13 Kanun Dışı Grev ve Lokavt
14Grev ve Lokavt
15Grev ve Lokavt yasakları ve erteleme
16Final Sınavı
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Uygulama/Pratik326
Örnek Vaka İncelemesi339
Makale Yazma13030
Makale Kritik Etme4312
Bireysel Çalışma14342
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma6318
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma21020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma21428
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek