Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Rehin Hukuku

Ders KoduOHK521
Yıl1
Dönem2
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Prof. Dr. Cem BAYGIN
Kaynaklar
  • 1. M. Kemal Oğuzman / Özer Seliçi / Saibe Oktay Özdemir, Eşya Hukuku, İstanbul 2014.Şeref Ertaş, Eşya Hukuku, İzmir 2014.Aydın Aybay/Hüseyin Hatemi, Eşya Hukuku, 3. Bası, İstanbul 2012.A. Lale Sirmen, Eşya Hukuku, Ankara 2013.Rona Serozan, Taşınır Eşya Hukuku, 2. Bası, İstanbul 2007.Mehmet Ayan, Eşya Hukuku III (Sınırlı Ayni Haklar), Konya 2014.G. Jale Akipek/Turgut Akıntürk, Eşya Hukuku, İstanbul 2009.İlhan Helvacı, Türk Medeni Kanunu?na Göre Sözleşmeden Doğan İpotek Hakkı, İstanbul 2008.Faruk Acar, Rehin Hukukunda Taşınmaz Kavramı ve Özellikle Belirlilik İlkesi, Ankara 2008.Lale Sirmen, Alacak Rehni, Ankara 1990.Ali Cem Budak, İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip, İstanbul 2010.Mehmet Serkan Ergüne, Hukukumuzda Taşınır Rehninin, Özellikle TeslimeBağlı Taşınır Rehninin Kuruluşu, İstanbul 2002.Yeşim Gülekli, İpoteğin Taşınmaz ve Alacak Açısından Kapsamı, İstanbul 1992.
Ders TanımıTaşınmaz rehni kavramı, temel özellikleri ve çeşitleri, taşınmaz rehnine hakim olan ilkeler, ipotek kavramı, ipotek türleri, taşınır rehni kavramı, çeşitleri ve taşınır rehnine hâkim olan ilkeler.
HedeflerTaşınmaz ve taşınır rehninin temel ilkelerini ve tâbi olduğu hükümleri incelemek.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Rehin kavramını ve çeşitlerini bilir
2Taşınmaz ve taşınır rehnine hâkim olan ilkeleri açıklayabilir
3Taşınmaz rehninde teminat yükünün kapsamını değerlendirebilir
4Sözleşmeden ve kanundan doğan rehin hakları ayırımını yapabilir
5Teslime bağlı taşınır rehni ve teslimsiz (sicilli) taşınır rehni ayırımını yapabilir ve sicilli taşınır rehni türlerini tanır
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Taşınmaz rehni kavramı, temel özellikleri ve çeşitleri (İpotek, irat senedi, ipotekli borç senedi)
2Taşınmaz rehninde belirlilik (yabancı para ipoteği, toplu ipotek) ve kamuya açıklık ilkesi
3Taşınmaz rehninde sabit dereceler ilkesi
4Taşınmaz rehninde teminat yükünün kapsamındaki değerler
5Taşınmaz rehninde alacağın kapsamı ve taşınmazın paraya çevrilmesi
6İpotek kavramı ve ipoteğin özellikleri
7Ara Sınav
8Kanundan doğan ipotek hakları (Tescile tâbi olmayan kanuni ipotekler - Tescile tâbi kanuni ipotekler)
9Yapı alacaklısı ipoteği (İnşaatçı ipoteği)
10Taşınır rehni kavramı, çeşitleri ve taşınır rehnine hâkim olan ilkeler
11Teslime bağlı rehin
12Teslimsiz (sicilli) taşınır rehni ve çeşitleri(Hayvan rehni, motorlu araç rehni, gemi rehni, hava aracı rehni, ticari işletme rehni, maden cevheri rehni)
13Hapis hakkı
14Alacaklar ve diğer haklar üzerinde rehin
15Yarıyıl Sonu Sınavı
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Uygulama/Pratik6212
Örnek Vaka İncelemesi236
Makale Yazma12525
Makale Kritik Etme248
Bireysel Çalışma14342
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma3824
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma21020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma21428
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ15555545545
ÖÇ25545555554
ÖÇ35554555455
ÖÇ45455545555
ÖÇ54555455555

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek