Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Ders Kodu
Yıl
Dönem
Öğretim Türü
Ders Dili
Öğretim Üyeleri
Kaynaklar
  • 1.
Ders Tanımı
Hedefler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Öğrenme Çıktıları
1Toplu iş ilişkisi kavramı ve uyuşmazlıklar anlatılmıştır.
2Bireysel ve kollektif sendika özgürlüğü kavramlarına değinilmiştir.
3Grev ve Lokavtın şartları ve kanun dışı grev anlatılmıştır.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1İşçi ve işveren kavramı
2İşçi kuruluşları
3Sendikacılığın gelişimi
4Bireysel Sendika Özgürlüğü
5Toplu İş Sözleşmesi hakkı
6Toplu iş sözleşmesinin hükümsüzlüğü
7Toplu iş uyuşmazlıklarının çözümü
8Ara sınav
9Olağan arabuluculuk
10Olağanüstü arabulucuk
11Grev ve Lokavt kavramları
12Grev ve Lokavtın sona ermesi
13Kanun dışı Grev
14Özel hakeme başvurma
15Yorum ve eda davaları
16Final sınavı
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım520100
Uygulama/Pratik5630
Problem Çözümü428
Tartışma5210
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ12233344534
ÖÇ25444444442
ÖÇ32233335544

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek