Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Uzun Vadeli Sigorta Kolları

Ders KoduOHK583
Yıl1
Dönem1
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Yrd. Doç.Dr. Hatice Duygu Özer
Kaynaklar
  • 1. A.Güzel/R.Okur/N.Caniklioğlu, Sosyal Güvenlik Hukuku, İstanbul 2016, C.Tuncay/Ö.Ekmekçi, Sosyal Güvenlik Hukuku Dersleri, İstanbul 2017
  • Yusuf Alper, Sosyal Sigortalar Hukuku, Bursa 2013.
Ders TanımıSigortalı kavramı, malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları ve bu sigortalara hak kazanma koşullarını etkileyen sebepler incelenecektir. Bu noktada gerek 5510 sayılı Kanun ve buna ilişkin çıkarılan SGK genelgeleri, tebliğleri ve yönetmelikleri gerekse ILO'nun konuya ilişkin sözleşme hükümleri ele alınacaktır.
HedeflerSosyal güvenlik mevzuatımızda yer alan malüllük, yaşlılık ve ölüm sigorta kollarının Türk sosyal güvenlik yapısı içindeki yerinin öğrenilmesi temel amaçtır. Ayrıca uzun vadeli sigorta kollarına tabi sigortalılar, hak kazanma koşulları ve sigortalıya sağlanacak yardımların neler olduğunun öğretilmesi amaçlanmaktadır.Öte yandan, sigortalılık statüsü bakımından uzun vadeli sigorta kollarına tabi olanlar arasında farklı uygulamalar olup olmadığı ile 5510 sayılı Kanun öncesi sigortalı olanlar ile sonrasında sigortalı olanlar bakımından farklı uygulamalar olup olmadığı incelenecektir.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Sosyal güvenlik mevzuatında yer alan sigortalılar ve kısmi sgortalılar öğrenilir.
2Uzun vadeli ve kısa vadeli sigortalar arasındaki farkları bilir
3Malüllük kavramı ve tüm sigortalı grupları açısından ortaya çıkan fakları öğrenir.
4Yaşlılık kavramı ve tüm sigortalı grupları açısından ortaya çıkan fakları öğrenir.
5Ölüm sigortası ve geride kalanlar kavramı ve tüm sigortalı grupları açısından ortaya çıkan fakları öğrenir.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Sigortalı kavramı, kısmen sigortalılar, sigortalı olmayanlar
2Uzun vadeli ve kısa vadeli sigorta kollarının neler olduğu ve aralarındaki farklar
3uzun vadeli sigortaların ulusal ve uluslararası sosyal güvenlik hukukunda ele alınış biçimi
4Malüllük kavramı, vazife malüllüğü kavramının kıyaslanması
5Malüllük sigortasına hak kazanma koşulları ve bu sigorta kolundan sağlanan yardımlar
6Yaşlılılık sosyal riski ve sosyal güvenlik sistemlerine etkisi
7Yaşlılık sigortasına hak kazanma koşulları ve bu sigorta kolundan sağlanan yardımlar
8Ara sınav
9Yaşlılık sigortasına hak kazanma koşullarını etkileyen nedenler, borçlanma kavramı
10Yaşlılık aylığının hesaplanması
11Fiili hizmet süresi zammı, itibari hizmet süresi ve uzun vadeli sigorta kollarına etkileri
12Bazı özel nitelikli sigortalıların(Cumhurbaşkanı, milletvekili, belediye başkanı gibi) emeklilikleri
13Ölüm sigortası ve geride kalanlara aylık bağlanması, aylığın miktarının belirlenmesi
14Kurumun uzun vadeli sigorta kollarına ilişkin rücu hakkı, kapsamı, süresi.
15Uzun vadeli sigorta kolları için getirilen ortak hükümler
16Final Sınavı
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav90
Derse Katılım10
Final Sınavı50
Seminer50
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım205100
Seminer520100
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma166
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma111
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ14444444444
ÖÇ24443333333
ÖÇ33333233333
ÖÇ43233333333
ÖÇ53333333333

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek