Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Taşıma Hukukunun Genel Esasları I

Ders KoduOHK569
Yıl1
Dönem1
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Yrd. Doç. Dr. Oğuz CANER
Kaynaklar
  • 1. 1) Gerekçeli yeni Türk Ticaret Kanunu 2) CMR Mevzuatı
Ders TanımıTaşıma Hukuku kavramı ve kapsamı. Taşıma türleri; karayolu, denizyolu, suyolu, havayolu, demiryolu, boru hatları. Eşya taşıma-yolcu taşıma. Ulusal taşıma-uluslararası taşıma. Taşıma Hukukunun kaynakları. Taşıma Hukukunda uygulanabilecek hükümlerin sırası. Uluslararası eşya taşıma; kavramı, unsurları, kullanılan belgeler, taşıma sözleşmesini kanıtlayan belgeler, alt taşıma-asıl taşıma sözleşmeleri, çoklu taşımalar, taşıma sözleşmelerinin tarafları, üçüncü şahıslar, taşıma aracıları, tarafların yükümlülükleri, Taşımayla ilgili uyuşmazlıklarda uygulanabilir hukuk ve uyuşmazlıkların çözümü yolları.
HedeflerUlaştırma araçlarında ve teknolojilerinde çağlar boyu önemli gelişmeler yaşanmıştır. Ulaştırma sektörünün yeniden şekillenmesine yol açan bu gelişmelerin hukuk sistemine yansımalarının değerlendirilmesi bu dersin amacını oluşturmaktadır. Dünyada ulaştırmanın genel hatları ile incelenmesi, Avrupa Birliği ulaştırma politikalarının tanıtılması, Avrupa Birliği ulaştırma koridorları ve ülkemizin Avrupa Birliği ulaştırma müktesebatına uyum süreci, Türkiye?nin ulaştırma koridorları kapsamındaki konumu, ulaştırma modları kapsamında; tarihçe, idari kurumlar, hukuki durum, altyapı, çevresel etkiler bu derste ele alınarak öğrencilerin konuyu çok yönlü değerlendirmesi sağlanacaktır. Bu derste ayrıca taşımayla ilgili yargı kararları incelenerek uygulama hakkında bilgi edinilmesi sağlanacaktır.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Taşıma hukukunun ulusal ve uluslararası düzenlemeleri öğrenir.
2Taşıma sözleşmesini, kuruluşunu ve çeşitli ayrımlara göre taşıma türleri hakkında bilgi sahibi olur.
3Taşıma sözleşmesinin tarafları ve ilgililerini öğrenir.
4Taşıyıcının sorumluluğu, eşyayı bakım ve gözetim sorumluluğu (zıya ve hasardan doğan sorumluluk) konularında bilgi sahibi olur.
5Örnek olay çözümleri ile uluslararası taşıma hukukunu daha iyi anlar.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Uluslararası Taşımaların Genel Yapısı veTarihsel Gelişim
2Kara Taşımalarında Uluslararası Rejim 1
3Kara Taşımalarında Uluslararası Rejim 2
4Deniz Taşımalarında Uluslararası Rejim - LaheyVisby Rejimi
5Deniz Taşımalarında Uluslararası Rejim 2 -Hamburg Kuralları
6Deniz Taşımalarında Uluslararası Rejim 3-Multimodal Konvansiyonu ve Taşıma Terminaliİşleticilerinin Sorumluluğu
7Deniz Taşımalarında Uluslararası Rejim 4-Rotterdam Kuralları
8Ara Sınav
9Hava Taşıma işleri Varşova ve Montreal Rejimi1
10Hava Taşıma işleri Varşova ve Montreal Rejimi2
11Hava Taşıma işleri Varşova ve Montreal Rejimi3
12Demiryolu Taşımacılığı 1
13Demiryolu Taşımacılığı 2
14Konteyner Taşımacılığı 1
15Konteyner Taşımacılığı 2
16Final Sınavı
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14456
Uygulama/Pratik6212
Örnek Vaka İncelemesi326
Proje Tasarımı /Yönetimi13030
Bireysel Çalışma14456
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma21020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma21428
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ15545445234
ÖÇ22434333333
ÖÇ32532322322
ÖÇ42422322212
ÖÇ53311222311

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek