Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Ulusal ve Uluslararası Hukukda Kadın Hakları

Ders KoduOHK576
Yıl1
Dönem1
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Yrd.Doç.Dr. Ayhan Uçar
Kaynaklar
  • 1. 1- Türk Medeni Hukuku Aile Hukuku İkinci Cilt, ( Prof.Dr.Turgut AKINTÜRK / Yrd.Doç.Dr. Derya Ateş KAHRAMAN ), 20142- Aile Hukuku ve Uygulaması, ( Bilal KÖSEOĞLU, DoçDr. Köksal KOCAAĞA), 20113- Aile Hukuku, ( Ömer Uğur GENÇCAN ), Savaş yayınevi - 20114- Kadın Hakları ( Anayasa ve İlgili Uluslararası Sözleşmeler) , ( Zakir ÇOBANOĞLU), 1997-19985- Kadın Hakları Uluslararası Uygulama ve Hukuk, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınlar: 305, İnsan Hakları Hukuku Çalışmaları 12 (Gökçeçiçek Ayata, Sevinç Eryılmaz Dilek, Bertil Emrah Oder),6- Cumhuriyetin 50. yılında Türk Kadın Hakları, Başbakanlık Kültür Müsteşarlığı yayınları, (Tezer TAŞKIRAN)7- Kadınların İnsan Hakları Sözleşmesi, (Nazan MOROĞLU), 20098- Modern Hukukta ve İslam Hukukunda Kadın Hakları Üzerine Düşünceler, ( Prof.Dr.Servet ARMAĞAN), 2007
Ders TanımıTarihte Kadının Hukuki Durumu, Doğrudan Doğruya Kadının Hukuki Durumunu Düzenleyen Başlıca Uluslarrası Belge ve Sözleşmeler ve Bunların Türk Hukukundaki Yeri, Evlenmeden Önce Kadının Hukuki, Evlilik Sırasında Kadının Hukuki, Evlenme Sona Erince Kadının Hukuki, Kadının Miras Hakkı.
HedeflerBu derste, eski ve yeni Türk hukuku ile uluslararası mevzuatta yer alan kadın hakları ve statüsü ile bu hakların korunmasına ilişkin düzenlemelere ayrıntılı olarak yer verilecektir. Derslerde, kadın haklarının günümüzde ulaştığı mevcut ve olması gereken seviyeye dikkat çekilerek, toplumsal yaşamda evliliklerde, hem kadınları hem de erkekleri kadın hakları konusunda bilinçlendirilmek suretiyle özellikle evlilik birliği içersinde hak ve sorumluklarını bilen bir aile yapısının oluşturulması ve korunmasına katkı sağlanması hedeflenmektedir. Bu amaç doğrultusunda, dolayısıyla kamu düzenini olumsuz bir şekilde etkileyen, yargıyı oldukça meşgul eden kadına karşı şiddetin önlenmesi konusunda öğrenci ve bireylerinin bilinçlendirilmesi amaçlanmaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Kadın haklarına ilişkin temel bilgileri öğrenir.
2Toplumsal yaşamda kadın haklarının korunması hakkında bilgi edinir.
3Kadına karşı şiddete yönelik toplumsal ve bireysel bilincin arttırılması konusunda bilgi sahibi olur.
4Kadınların ulusal ve uluslararası hakları konusunda doktrinel tartışmaları bilir.
5Evlilikte kadının hukuki durumu ve aile mal rejimleri konusunu öğrenir.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Tarihte Kadının Hukuki Durumu
2İnsan Hakları ve Başlıca İnsan Hakları İlgili Belge ve Sözleşmeler
3Evlenme Öncesinde Kadının Hukuki
4Evlilik Sırasında Kadının Hukuki ( Evlenmenin Genel Hükümleri )
5Evli Kadının Bir Meslek ve Sanatla Uğraşması
6Aile Konutu ve İkametgah
7Evlilikte Kadının Evlat Edinmesi
8Arasınav
94320 Sayılı Ailenin Korunmasına İlişkin Kanun ve Kadın
10Evlenme Sona Erince Kadının Hukuki
11Gaiplik Kararı ve Kadının Durumu
12 Kadının Miras Hakkı
13Aile Mal Rejimi ve Eşin Mahfuz Hisseli Mirasçılığı
14 Defter Tutma Talebi ve Tutulan Defter gereğince Mirasın Kabulü
15721 Sayılı Kanun İle Evliliğin Genel Hükümleri Alanında Yapılan Bir Kısım Değişikler Üzerine Düşüncelerve Derse İlişkin İstatistiki Bilgiler, Değerlendirme ve Öneriler
16Final Sınavı
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14456
Uygulama/Pratik6212
Örnek Vaka İncelemesi326
Makale Yazma12929
Bireysel Çalışma14456
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma21020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma21428
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ15445454545
ÖÇ24545454545
ÖÇ35544554454
ÖÇ44454454545
ÖÇ55454545454

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek