Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Sağlık Hukuku

Ders KoduOHK535
Yıl1
Dönem1
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Doç. Dr. Hayrunnisa ÖZDEMİR
Kaynaklar
  • 1. Hayrunnisa Özdemir, Özel Hukukta Teşhis ve Tedavi Sözleşmesi
Ders Tanımıteşhis ve tedavi sözleşmesihekimin hukuki sorumluluğuteşhis ve tedavi sözleşmesine dayanan tazminat sorumluluğuteşhis ve tedavi sözleşmesinin sona ermesi
HedeflerTeşhis ve tedavi sözleşmesi hakkında bilgi verilmesi.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Teşhis ve tedavi sözleşmesinin kuruluşu, şekli ve hukuki niteliğini bilir.
2Teşhis ve tedavi sözleşmesinden doğan hak ve yükümlülükleri bilir.
3Teşhis ve tedavi sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklar için başvurulabilecek kanun yollarını bilir.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Konu- Konunun Sınırlandırılması- Tarihi Gelişim
2Temel Kavramlar
3Teşhis ve Tedavi Sözleşmesinin Tanımı, Unsurları, Tarafları
4Teşhis ve Tedavi Sözleşmesinin Kuruluşu ve Şekli,Teşhis ve Tedavi Sözleşmesinin Hukuki Niteliği
5Özel Sağlık Kuruluşları ile Hasta Arasındaki İlişkinin Hukuki Niteliği- Yataklı Teşhis ve Tedavi Hizmeti Sunan Özel Sağlık Kurumları Arasındaki Hukuki İlişkinin Niteliği
6Teşhis ve Tedavi Sözleşmesinde Tarfaların Hak ve Yükümlülükleri
7Aydınlatma Yükümlülüğünün İcrası, Hastanın Rızasının Alınması Yükümlülüğü
8Arasınav
9Sadakat ve Özen Yükümlülüğü
10Teşhis ve Tedavi Hizmeti Talep Eden Tarafın Yükümlülüğü, Teşhis ve Tedavi Sözleşmesi ile Üstlenilen Edimlerin İhlali
11Yan Yükümlülüklerin İhlali, Kusur
12Meslek Kusuru
13Zarar, İlliyet Bağı
14Birden Çok Sebepten Yalnız Birinin Zararı Doğurması, Sorumsuzluk Anlaşması, Hukuki Sorumluluğun Sonuçları
15Teşhis ve Tedavi Sözleşmesinin Sona Ermesi
16Final Sınavı
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Uygulama/Pratik326
Örnek Vaka İncelemesi339
Makale Yazma13030
Makale Kritik Etme4312
Bireysel Çalışma14342
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma6318
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma21020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma21428
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ15455444455
ÖÇ25345544454
ÖÇ34555455545

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek