Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Mülkiyet Hakkı

Ders KoduKHK550
Yıl1
Dönem2
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Akif ETGÜ
Kaynaklar
  • 1. Etgü, Mehmet Akif, Kamu Hukukunda Mülkiyet Hakkı ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi?nin Mülkiyet Hakkına Bakışı, Oniki Levha yayınları, İstanbul, 2009.Gemalmaz, H. Burak, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde Mülkiyet Hakkı, 2. Bs. Beta yayınları, İstanbul, 2017. Dinç, Güney, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Malvarlığı Hakları, Türkiye Barolar Birliği yayını, Ankara, 2007.
Ders TanımıDerse katılacak öğrencilere mülkiyet hakkının ne anlama geldiğini açıklamak, kavram olarak ortaya çıkışı ve tarihi süreçte geldiği konumu teorik olarak düşünürlerin görüşleri çerçevesinde açıklamaktır. Türk anayasalarındaki düzenleniş şeklini ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararlarında ele alışını ve hukuksal açıdan gösterdiği özellikleri ayrıntılı bir şekilde öğretmek hedeflenmektedir.
HedeflerMülkiyet hakkının, kavram, ortaya çıkışı, tarihi süreçte geldiği konumu, Türk anayasalarındaki düzenleniş şeklini ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararlarındaki konumunu anlatmak.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1İnsan hakları kavramını tanımayabilir ve mülkiyet hakkının ortaya çıkışını, tarihi süreçte geçirdiği değişimi bilir ve tartışabilir.
2Mülkiyet hakkının siyasal düşüncede ne ifade ettiğini bilir.
3Türk Kamu Hukukunda anayasal bazda mülkiyet hakkının yerini konumunu bilir.
4Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararlarında mülkiyet hakkının ele alışını öğrenir.
5Mülkiyet hakkının kamu hukuku açısından özellikle insan hakları bağlamında ifade ettiği önem konusunda yorum yapabilir.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Genel olarak insan hakları
2Mülkiyet ve Mülkiyet hakkı kavramı
3Tarihi süreçte mülkiyet hakkı
4Mülkiyet hakkına liberal yaklaşım
5Marksizm ve mülkiyet
6Sosyal devlette mülkiyet hakkı
7Tartışma ve genel değerlendirme
8Ara sınav
9İslam?da mülkiyet hakkı
10Osmanlı Devletinde mülkiyet hakkının durumu
11Türkiye?de 1982 Anayasasına kadar mülkiyet hakkı
121982 Anayasasında mülkiyet hakkı
13Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde mülkiyet hakkı
14Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararlarında mülkiyet hakkı
15Genel değerlendirme
16Final sınavı
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Tartışma428
Makale Yazma12020
Makale Kritik Etme428
Bireysel Çalışma14228
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma12020
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11414
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12323
Okuma14114
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5
ÖÇ132222
ÖÇ244332
ÖÇ343432
ÖÇ444444
ÖÇ534544

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek