Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Küreselleşme ve Devlet

Ders KoduKHK548
Yıl1
Dönem2
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Akif ETGÜ
Kaynaklar
  • 1. Mehmet Akad/ Bihterin Vural Dinçkol/ Nihat Bulut, Genel Kamu Hukuku, 12. Bs., Der yayınları, İstanbul, 2016. Mehmet Akif Etgü, Kozmopolisten Küreselleşen Dünyanın Devletine, Doktora tezi, Marmara Üniversitesi SBE, 2015. İlyas Doğan, Devlet ve Toplum Kuramlarına Yeni Yaklaşımlar, 3. Bs. Astana Yayıncılık, 2014. Alev Alatlı (derleyen), Batıya Yön Veren Metinler, Alfa Yayıncılık, 2016. Bertrand Russell, İnsanlığın Yarını, Çev: Akşit Göktürk, Yapı Kredi Yayınları,1998.
Ders TanımıÖğrencilerin küreselleşme süreci hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak. Devlet kavramının tarihi gelişimini, hali hazırdaki durumunu ve gelecek perspektifi hakkında bilgi sahibi olmaları. Küresel ekonomik, hukuki ve siyasi yapının analizinin yapılabilmesini sağlamak. Hukukun küreselleşmesi ve getirdikleri hakkında bilgi vermek. Küreselleşmenin devletin unsurlarında meydana getirdiği değişimi anlamaya çalışmak
HedeflerKüreselleşme sürecinin devlet teorisine olan etkilerini anlatmak. Küreselleşmenin devletin unsurlarında meydana getirdiği değişimi tartışmak.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Küreselleşme, yerelleşme, devlet, insanlık ve egemenlik gibi kavramaları bilir.
2Küresel büyük sermayeyi tanır ve bunun hedeflerini tartışabilir.
3Dünyada olan olayların gerisindeki hedef ve amaçları analiz edebilir.
4Demokrasi, Hukuk ve küresel sorunları analiz edebilir
5Devletin geleceği hakkında yorum yapabilir.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Küreselleşme kavramı ve unsurları
2Küreselleşmenin aktörleri ya da kurumsal belirleyicileri
3Küreselleşmenin ekonomik aktörleri
4Devlet kavramı
5Devletin unsurları
6Küreselleşmenin ortaya çıkardığı ulus ötesi sorunlar
7Küresel sorunlar ve çözüm yollarının müzakere edilmesi
8Değerlendirme- Ara Sınav
9Hukuk-demokrasi-devlet bağlamında küreselleşme
10Yönetişim kavramı ve devlete etkisi
11Küreselleşmenin devletin egemenliğine etkisi
12Küreselleşme- yerelleşme karşıtlığı
13Devletin geleceği ya da geleceğin devleti
14Genel değerlendirme
15Tartışma- Görüş alışverişi
16Final Sınavı
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Tartışma428
Makale Yazma12020
Makale Kritik Etme428
Bireysel Çalışma14228
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma12020
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11414
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12323
Okuma14114
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5
ÖÇ13232
ÖÇ22321
ÖÇ33432
ÖÇ44323
ÖÇ53444

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek