Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Pozitivist Hukuk Teorileri

Ders KoduKHK530
Yıl1
Dönem2
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Prof. Dr. Sururi AKTAŞ
Kaynaklar
  • 1. 1- Hukuk Felsefesi_Prof. Dr. Adnan Güriz 2-Hukuk Felsefesi- Yasemin Işıktaç 3- The Concept of Law-H.L.A Hart 4- Pure Theory of Law- Hans Kelsen 5-General Theory of Law and State-Hans Kelsen 6-Hukuki Pozitivizm konusunda Türkçe?de yayımlanmış makaleler
Ders TanımıKamu hukukunda yüksek lisans yapan öğrencilerini, a) Hukuki pozitivizmin çeşitli teorisyenlerini tanıyacak bir seviyeye getirmek b)Pozitivist hukuk teorilerinin, nasıl bir hukuk, devlet ve demokrasi anlayışına yol açtığı tartışacak bir seviyeye getirmek.
HedeflerPozitivist görünümlerini ele alarak Hukuk Teorilerinin temel ilkelerini, yöntemlerini ve çeşitli incelemek
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Hukuk Felsefesinin temel bir konusu olan hukuki pozitivizmin yöntem ve amacını kavratmak
2Genel olarak pozitivist felsefenin hukuk alanına nasıl yansıdığını ortaya koymak
3Öğrencilere ?olan? ve ?olması gereken? hukuk konusunda tartışma yapabilecek beceriler kazandırmak
4
5
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1a) Hukuk Teorileri ve Disiplinlerinin Genel Nitelikleri, b) Pozitivizmin Genel Görünümü, Felsefi Pozitivizm, Analitik Pozitivizm-Mantıkçı Pozitivizm c) Felsefi, Analitik-Mantıkçı Pozitivizmin Hukuki Pozitivizme Etkisi
2Tarihte Hukuki Pozitivizm, Hukuki Pozitivizmin Genel Özellikleri ve Algılanış Biçimleri
3Hukuki Pozitivizmin Temel Tezleri
4Ayrılabilirlik Tezi Bağlamında Hukuk Ahlak Ayrımı
5Hukuki Pozitivizmin İradecilik Versiyonu
6Hukuki Pozitivizmin Normcu Versiyonu
7Hukuki Pozitivizm ve Doğal Hukuk Çatışması
8Hukuki Pozitivizme Yönelik Dworkin?in Eleştirisi
9Hukuki Pozitivizme Yönelik Fuller?in Eleştirisi
10Hukuki Pozitivizm, Serbest Hukuk Ekolü, Ve Français Geny?nin ?Serbest Bilimsel Araştırma? Metodu
11Radbruch ve Hukuki Pozitivizm
12Hart ve John Austin?in Karşılaştırılması
13Kelsen ve Hart?ın Karşılaştırılması
14Demokrasi Ve İnsan Hakları Bakımından Hukuki Pozitivizm
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14114
Tartışma8324
Soru-Yanıt8324
Proje Hazırlama428
Proje Sunma212
Makale Kritik Etme10220
Bireysel Çalışma14684
Ev Ödevi212
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5
ÖÇ124543
ÖÇ233322
ÖÇ323334
ÖÇ4
ÖÇ5

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek