Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Devlet Sistemleri

Ders KoduKHK505
Yıl1
Dönem1
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Assoc. Prof. Dr. M. Emin RUHİ
Kaynaklar
  • 1. 1) Liberal, Marxiste, Faşist, Nasyonal Sosyalist ve Sosyal Devlet (Prof. Dr. Ayferi GÖZE) 2) Devletin Genel Teorisi, (Prof. Dr. Kemal Gözler) 3) Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler (Prof Dr. Yaşar Gürbüz)
Ders TanımıDersin Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikleri 1) Farklı devlet sistemlerinin temel yapıları hakkında yeterli bilgi birikimini sağlamak. 2) Çeşitli devlet sistemleri arasındaki fakları ve benzerlikleri karşılaştırmalı metodla inceleme becerisi kazandırmak. 3) Öğrencilere, devlet kavramı ile ilgili görüşler ortaya koyabilmeleri için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak.
HedeflerDersin amacı, Liberal, Marksist, Faşist, Nasyonal Sosyalist ve Sosyal Devlet sistemlerinin; sosyal, ekonomik, siyasal temel yapılarının belirlenmesidir. Devlet Sistemleri dersi ile öğrencilerin çeşitli devlet sistemlerinin temel yapılarını kavratılacaktır.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Hukukun temeli ile ilgili tartışma yapabilecek temel donanıma sahip olmak
2Devlet ve hukuk ilişkisini analiz edebilecek donanıma sahip olmak
3Hukuki olaylar hakkında derin bir düşünce yeteneği kazandırmak
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Liberal devletin sosyal yapısı, hak, özgürlük ve eşitlik anlayışı
2Liberal devlette ekonomik düzen
3Siyasal yönü ile liberal devlet
4Marksizm?in temel ilkeleri; insan, toplum ve özgürlük anlayışı
5Marksist toplumun ekonomik yapısı
6Marksizm?in demokrasi anlayışı
7ARA SINAV
8Devletsiz sistemler, anarşizm ve ihtilalci sendikalizm
9Faşist devletin temel özellikleri.
10Faşist devletin eşitlik, özgürlük ve adalet anlayışı.
11Faşist devlette birey-toplum ve birey- devlet ilişkileri
12Nasyonal Sosyalist devlet, Irk Kavramı ve siyasal iktidar sisteminin değerlendirilmesi
13Sosyal Devletin sosyal yapısı, hak, özgürlük, eşitlik ve mülkiyet anlayışı
14Genel Tekrar
15Genel Tekrar
16FİNAL SINAVI
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav133
Final Sınavı133
Derse Katılım14342
Tartışma8432
Soru-Yanıt5315
Makale Yazma10330
Makale Kritik Etme14342
Bireysel Çalışma10110
Ev Ödevi313
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5
ÖÇ154525
ÖÇ223325
ÖÇ345522

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek