Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Ders Kodu
Yıl
Dönem
Öğretim Türü
Ders Dili
Öğretim Üyeleri
Kaynaklar
  • 1.
Ders Tanımı
Hedefler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Öğrenme Çıktıları
1Teori ve pratikte kitle iletişim özgürlüğünü bilir.
2Kitle İletişim Özgürlüğü ile ilgili anayasal ve yasal düzenlemelere hakim olur.
3Kitle iletişim Özgürlüğü ile ilgili uluslararası belgelerde yer alan düzenlemelere hakim olur
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Kitle İletişimine İlişkin Genel Bilgiler (Sosyalleşme, İletişim, Kitle İletişim Araçları)
2Kitle İletişim Hukukuna İlişkin Genel Bilgiler ( Tanım, Kapsam)
3Kitle İletişim Özgürlüğü (Tanımı, Unsurları)
4Kitle İletişim Özgürlüğü?nün Tarihsel Gelişimi
5Uluslararası Belgelerde Kitle İletişim Özgürlüğü
6Türkiye?de Kitle İletişim Özgürlüğü (1982 Anayasası?ndan Önceki Dönem)
71982 Anayasası?na göre Kitle İletişim Özgürlüğü
8Ara Sınav
9Sansür Yasağı, Süreli ve Süresiz Yayın Hakkı
10Cevap ve Düzeltme Hakkı
11Özel Radyo ve Televizyon Kurma Hakkı
12Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Yapısı ve Niteliği
13Kitle İletişim Özgürlüğünün Anayasal Sınırları
14Mevzuatımızda Kitle İletişim Özgürlüğünün Sınırlandıran Hükümler
15Genel Tekrar
16Final Sınavı
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Tartışma14342
Soru-Yanıt616
Makale Yazma14342
Okuma9545
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5
ÖÇ145455
ÖÇ245454
ÖÇ354545

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek