Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Ders Kodu
Yıl
Dönem
Öğretim Türü
Ders Dili
Öğretim Üyeleri
Kaynaklar
  • 1.
Ders Tanımı
Hedefler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Öğrenme Çıktıları
1Türk Ceza Muhakemesi Hukuku'nda uygulanmakta olan koruma tedbirleri tanıtılır.
2Türk Ceza Muhakemesi Hukuku'nda uygulanmakta olan koruma tedbirlerinin önemini ve şartlarını açıklar.
3Türk Ceza Muhakemesi Hukuku'nda var olan koruma tedbirlerinin uygulanması sonucunda ortaya çıkabilecek zararların tazmini konusunda var olan hukuki yolları inceler.
4
5
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Koruma Tedbiri Kavramı, Koruma Tedbirlerinin Özellikleri, Koruma Tedbirlerinin Ön Şartları
2Türk Ceza Muhakemesi Hukukundaki Koruma Tedbirleri: Yakalama ve Gözaltı
3Tutuklama: Tutuklama Sartları, Tutuklama Karari Üzerine Yapılacak İslemler
4İtiraz, Tutuklama Süreleri, Özel Tutuklama Durumları
5Adli Kontrol, Adli Kontrol Karan Vermeye Yetkili Merciler, Kararm Degiştirilmesi ve Kaldırılması itiraz, Adli Kontrol Yükümlülüklerine Uymama.
6Arama, Önleme aramasi, Adli Arama, Aramanın İcrasi, Aramada Tesadüfen Elde Edilen Deliller.
7El Koyma, Devlet Sırrı Niteligindeki Belgeler ve Elkonulamayacak Belgeler, Özel elkoymaHalleri
8Şirket Yönetimi için Kayyim Tayini, Bilgisayarlarda, Bilgisayar Programlarmda, ve Kütüklerinde Arama, Kopyalama ve Elkoyma
9Telekominükasyon Yoluyla Yapilan İletişimin Denetlenmesi
10Telekominükasyon Yoluyla Yapilan İletişimin Denetlenmesi
11Gizli Soruşturmacı Görevlendirilmesi, Teknik Araçlarla izleme.
12Gizli Sorusturmacı Görevlendirilmesi ve Teknik Araçlarla İzlemeden Elde Edilen Delillerin Hukuka Uygunluk ve İspat Açısından Delil Degeri Sorunu, İnternet Ortamında Erişimin Engellenmesi.
13Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat, Tazminat Nedenleri
14Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat 1steminin Kosulları, Tazminatm Geri Alınmasi, Kamu Görevlisine ve Diğer Kişilere Rücu
15
16
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek