Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Ders Kodu
Yıl
Dönem
Öğretim Türü
Ders Dili
Öğretim Üyeleri
Kaynaklar
  • 1.
Ders Tanımı
Hedefler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Öğrenme Çıktıları
1Suç genel teorisi çerçevesinde suçların fark ve benzerliklerini ortaya koyar.
2Suçların unsurlarına ve özel görünüş şekillerine ilişkin problemleri tanıtır.
3Suçların unsurlarına ve özel görünüş şekillerineilişkin problemlerin Çözümüne ilişkin yaklaşımları açıklar.
4Suç genel teorisi çerçevesinde bu suçlara yonelik teorik bir temel kazanmasma yardımcı olur.
5Teori ve uygulamadaki problemleri ve çözüm yollarını ortaya koyar.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Genel Bilgiler: Hürriyet kavramı, hürriyete karşı suçların tarihsel gelişimi
2Mukayeseli hukukta hürriyete karşı suçlar
35237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanununun karşılaştırılması
4Tehdit, santaj ve cebir suçları.
5Tehdit, santaj ve cebir suçlarının benzer ve farkh yönleri
6Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu
7 Eğitim ve öğretimin engellenmesi suçu
8Siyasal hakların ve sendikal haklarn kullanılmasının engellenmesi suçu
9İnanç, düşünce ve ve kanaat hiirriyetinin kullanılmasının engellemesi sucu
10Konut dokunmazlığının engellemesi suçu
11İş ve çalışma hürriyetinin ihlali
12Haksız Arama
13Dilekçe hakkının kullanılmasının engellenmesi
14Aynmcılık suçu ve haberleşmenin engellenmesi suçu
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Tartışma14342
Örnek Vaka İncelemesi12112
Makale Yazma10440
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma13226
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma9327
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5
ÖÇ145544
ÖÇ244555
ÖÇ355555
ÖÇ455455
ÖÇ554444

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek