Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Ders Kodu
Yıl
Dönem
Öğretim Türü
Ders Dili
Öğretim Üyeleri
Kaynaklar
  • 1.
Ders Tanımı
Hedefler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Öğrenme Çıktıları
1İdarenin denetlenme ve sınırlamasına ilişkin araçları bulma yeteneğine sahip olmak
2Hukuk devletinin önem ve anlamını kavrama yeteneğine sahip olmak
3İnsan haklarının korunmasına ilişkin araçların bilgisine sahip olmak
4
5
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1a) Hukuk devleti açısından İdarenin Yargısal denetiminin Önemi b) Hukuk sistemlerine göre İdari yargı c) İdari Yargı'da yeni arayışlar
2İdari Yargı Teşkilatının Genel Yapısı ve Eleştirisi
3İdarenin Yargısal denetiminde Sistemler ve Sistemlerinin karşılaştırılması
4İdari yargının görev alanın daraltılması ve genişletilmesi tartışmaları ve Kanun Koyucunun bu konudaki tutumunun değerlendirilmesi
5İdarenin yargısal denetiminin kapsamına getirilen sınırlamaların değerlendirilmesi
6İdari Yargılama Usulünde dava dilekçesi üzerinde incelemenin etkin ve makul bir sürede yapılmasına yönelik önerilerde bulunulması
7İdari Yargılama usulünde ıspat, tahkikat ve duruşma konuları ile delillerin değerlendirilmesinde idari yargı yerlerinin yetkilerinin tartışılması
8Ara Sınav
91-İdari yargıda iptal davasına konu olabilecek idarenin işlemlerinin nitelikleri 2-İptal davası açmanın bir koşulu olarak menfaat ihlalinden neyin anlaşılması gerektiğinin tartışılması
10İptal davası neticesinde mahkemece verilen kararın davcı ve davalı idare bakımından sonuçlarının tartışılması
11İdari Yargıda yürütmenin durdurulması müessesesinin tartışılması
12İdari yargıda hak ihlali kavramı ve idarenin sorumluluğun tartışılması
13Yargı kararlarının uygulanması ve uygulanmaması halinde doğacak sorumluluğun tartışılması
14İdari Yargıda kanun yolarının eleştirel bir değerlendirilmesinin yapılması
15Hukuk devletinin gerekleri açısından idari yargıda yapılması gerekenlerin tartışılması
16Final Sınavı
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Makale Kritik Etme31030
Bireysel Çalışma31030
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma236
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma31339
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5
ÖÇ154455
ÖÇ244455
ÖÇ345454
ÖÇ4
ÖÇ5

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek