Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Hükümet Sistemleri

Ders KoduKHK521
Yıl1
Dönem1
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Assoc. Dr. Ayhan Döner
Kaynaklar
  • 1.
Ders TanımıBaşkanlık, yarı başkanlık, meclis ve parlamenter hükümet sistemleri üzerine çalışmalar yapılacak, adı geçen hükümet sistemlerinin avantaj ve dezavantajları değerlendirmeye alınacaktır. Sonuç olarak ülkemiz için hangi sistemin uygun olduğu üzerine tartışmalar yürütülecektir.
HedeflerBaşlıca hükümet sistemleri hakkında öğrencilere bilgi vermek ve bu bilgilerin tartışma ortamında geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1 Hükümet sistemlerinin teorik altyapısı ve günümüz devletlerinde görünüm şekli hakkında bilgi edinilmesi sağlanacaktır.
2 Hükümet sistemlerinin değerlendirilmesi farklı ülkeler özelinde karşılaştırmalı olarak analiz edilebilecektir.
3Ülkemizde uygulanan hükümet sistemlerinin tarihi seyri ve dönemsel olarak teorik nitelendirmenin anayasal uygunluğu hususunda bilgi edinilecektir.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Ders Hakkında Genel Olarak Bilgilendirme
2Kuvvetler Ayrılığı Teorisi ve Devletin Fonksiyonlarının Tasnifi
3Hükümet Sistemlerinin Kuvvetlerin Karşılıklı İlişkilerine Göre Tasnifi
4Kuvvetler Birliğine Göre Hükümet Sistemleri: Kuvvetlerin Yürütmede Birleşmesi: Monarşi ve Despotizm
5Kuvvetlerin Yasamada Birleşmesi: Meclis Hükümeti Sistemi
6Kuvvetler Ayrılığına Göre Hükümet Sistemleri
7Kuvvetlerin Yumuşak Ayrılığı: Parlamenter Sistem, Parlamenter Sistemin Asli Özellikleri, Parlamenter Sistemin Tali özellikleri
8Ara sınav
9Parlamenter Sistemde Kuvvetlerin Karşılıklı Etkileşim Araçları, Parlamenter Sistemin Olumlu ve Olumsuz Yönleri
10Kuvvetlerin Sert Ayrılığı: Başkanlık Sistem, Başkanlık Sistemin Asli Özellikleri, Başkanlık Sisteminin Tali özellikleri
11Başkanlık Sisteminde Kuvvetlerin Karşılıklı Etkileşim Araçları, Başkanlık Sisteminin Olumlu ve Olumsuz Yönleri
12Yarı Başkanlık Sistemi: Yarı Başkanlık Sisteminin Özellikleri, Olumlu ve Olumsuz Yönleri
13Hükümet Sistemlerinin Karşılıklı Olarak Değerlendirilmesi
142007 Anayasa Değişikliği Öncesi ve Sonrasıyla 1982 Anayasasının Kurmuş Olduğu Hükümet Sistemi
15Ülkemiz Açısından Hükümet Sistemleri Tartışmaları ve Sistemlerin Uygulanabilirliği
16Final
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Uygulama/Pratik717
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma14456
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14342
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5
ÖÇ141252
ÖÇ245412
ÖÇ312515

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek