Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Ders Kodu
Yıl
Dönem
Öğretim Türü
Ders Dili
Öğretim Üyeleri
Kaynaklar
  • 1.
Ders Tanımı
Hedefler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Öğrenme Çıktıları
1Ceza muhakemesinde insan haklarının gelişimini.
2Ceza muhakemesinde insan haklarının önemi,
3Soruşturma aşamasında insan haklarına ait ilkeleri
4Kovuşturma aşamasında insan haklarına ait ilkeleri,
5Ceza Muhakemesinde insan haklarının temel hak ve özgürlüklerin ihlalinin sonuçlarını, öğrenme
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1İnsan Hakları Gelişimi
2İnsan Haklarına Dair Uluslararası Sözleşmeler
3Ceza Muhakmesi Hukukunda İnsan Haklarına Giriş ve Ceza Muhakemesinde İnsan Haklarının Yeri
4Ceza Muhakmesinde yer Alan Hukuk Devleti İlkesi ve İnsan Haysiyetinin Korunması İlkesi
5İşkence Yasağı
6Adil Yargılanma Hakkı
7Bağımsız ve Tarafsız Hakim ilkesi, Meram Anlatma İlkesi
8Şüpheden Sanık Yararlanır İlkesi
9Davasız Yargılama Olmaz İlkesi
10Vasıtasızlık, Sözlülük ve Yazılılık İlkesi
11Hak Arama Hakkı, İsnadı ve Hakların Öğrenme Hakkı
12Masumiyet Karinesi
13Savunma Hakkı
14Ceza Muhakemesinde İnsan Haklarının, Temel Hak ve Özgürlüklerin İhlalinin Sonuçları
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Tartışma14342
Örnek Vaka İncelemesi12112
Makale Yazma10440
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma13226
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma9327
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5
ÖÇ155555
ÖÇ244444
ÖÇ355544
ÖÇ454454
ÖÇ555445

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek