Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Ders Kodu4319.030414.1
Yıl2
Dönem4
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Öğr.Gör. Fatih CEYLAN
Kaynaklar
  • 1. Prof. Dr. Rauf ARIKAN, Araştırma Yöntem ve Teknikleri, Nobel YayıncılıkProf. Dr. Zekai KAYA - Yrd. Doç. Dr. Mehmet ŞAHİN, Araştırma Yöntem ve Teknikleri, Eğitim Yayınevi
Ders TanımıBilimsel bir araştırmanın yürütülmesinde izlenmesi gereken temel süreç ve yöntemler
HedeflerÖğrencilerin bilim ve bilim felsefesi konusunda temel bilgilere sahip olmasını sağlamak, bilimsel bir çalışmayı (makale, bildiri, rapor, kitap) tasarlamak, yürütmek ve raporlandırmak, nitel ve nicel araştırma yöntemlerinin temel mantığını kazanmak ve sorgulayıcı, araştırıcı bir düşünme biçimi kazandırmaktır
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Bilim ve bilim felsefesi ile yöntem bilgisi arasındaki ilişkiyi anlayabilme ve yorumlayabilme
2Yöntem hakkında öğrenilenleri araştırma konusu belirlerken ve herhangi bir araştırma sürecinde kullanabilme
3Araştırmanın odağındaki konuyla ilgili daha önce yapılmış görgül ve kavramsal çalışmaları sorgulama ve yapılacak araştırma ile ilişkilendirme
4Araştırma soru ve hipotezlerini sınıflandırabilme ve bu doğrultuda araştırma için uygun araştırma hipotez ve sorularını formüle edebilme
5Bağlamına uygun bir araştırma süreci tasarlayabilme ve araştırma stratejisi önerebilme
6 Araştırma bulgularını tartışarak uygun şekilde raporlaştırabilme
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Giriş: Bilim Felsefesi, Bilgi ve Bilimsel Bilgi
2Araştırma Problemlerinin Belirlenmesi
3Eleştirel Kaynak Taraması
4Araştırma Soru ve Hipotezlerinin Oluşturulması
5Araştırma Stratejisinin Belirlenmesi
6Araştırma Evreni ve Örnekleme
7Araştırma İçin İkincil Verilerin Derlenmesi
8Araştırma İçin Birincil Verilerin Derlenmesi: Anketler
9Araştırma İçin Birincil Verilerin Derlenmesi: Gözlem ve Mülakat
10Araştırmalarda Ölçüm ve Ölçekler
11Temel Veri Analiz Yöntemleri
12Raporlama: Araştırma Raporunun İçeriği
13Raporlama: Araştırma Raporunun Şekli Şartları
14Sonuç: Başarılı Bir Bilimsel Çalışma İçin İpuçları
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Bütünleme Sınavı122
Quiz224
Soru-Yanıt717
Takım/Grup Çalışması717
Alan Çalışması717
Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Quiz için Bireysel Çalışma2510
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ1222233322233
ÖÇ2222233222222
ÖÇ3222222222222
ÖÇ4222222233333
ÖÇ5222222222222
ÖÇ6333333222222

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek