Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

Ders Kodu4319.020408
Yıl2
Dönem4
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders Dili
Öğretim Üyeleri
  • Dr. Öğretim Üyesi Hediye KUMBASAROĞLU
Kaynaklar
  • 1. Prof.Dr. Ramazan GEYLAN Doç. Dr. H. Zümrüt TONUS İnsan Kaynakları Yönetimi Anadolu Üniversitesi Yayınları
Ders Tanımı Bu derste insan kaynakları yönetiminin ortaya çıkışı, iş analizi, İK planlama, İK temin ve seçimi, eğitim ve geliştirme gibi İK fonksiyonları ile ilgili konulara değinilecektir.
Hedefler İKY fonksiyonların uygulanabilmesi için gerekli bilgi ve yeteneğin kazandırılması.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Kendisine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
2İnsan kaynakları yönetimi alanında temel düzeyde bilgilere sahiptir.
3Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
4Öğrenme gereksinimlerine yönelik programlara katılıma açık olur.
5İnsan kaynakları yönetimi alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
6İnsan kaynaklarından etkili bir şekilde yararlanma konularına hâkim olur.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1İnsan kaynakları yönetiminin tanımı ve kapsamı
2İnsan kaynakları yönetiminin stratejik önemi
3İş analizi, iş tanımı ve iş gerekler
4İnsan kaynakları planlaması
5İş gören bulunması, seçimi ve işe yerleştirilmesi
6İKY eğitimi ve geliştirilmesi
7Performans değerleme
8Örgüt içi personel hareketleri
9İş değerleme
10Ücret yönetimi
11Disiplin
12Çalışma İlişkileri
13İşçi-işveren ilişkileri
14İş Sağlığı ve İş Güvenliği
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Tartışma428
Soru-Yanıt428
Örnek Vaka İncelemesi428
Bireysel Çalışma5210
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma428
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma4312
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ132214
ÖÇ221112
ÖÇ321113
ÖÇ422113
ÖÇ522124
ÖÇ622113

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek